Gebaseerd op decennialange ervaring bij grote productiebedrijven in food, farma, chemie en oil&gas, ontwikkelde Batenburg Bellt het modulaire Qatram product als een flexibel en betrouwbaar alternatief voor MES/MOMS-oplossingen.

Verschillende MES/MOMS-modules kunnen onafhankelijk van elkaar worden gebouwd en in Qatram worden ondergebracht.

Gebruik Qatram daar waar in uw fabriek behoefte is aan:

 • Een eenvoudig te beheren informatiseringsoplossing zonder periodieke licentiekosten
 • Een systeem dat op standaards is gebaseerd, in dit geval op standaard Microsoft producten
 • Een systeem dat zowel in de cloud en/of lokaal on-premise moet kunnen draaien
 • Een systeem dat te allen tijde eenvoudig uitgebreid kan worden met andere modules

Qatram - brewing executing system

Qatram - brewing executing system

Qatram kan gezien worden als de “Wordpress” onder de MES systemen (Wordpress for MES). Het is een Basis framework dat gedeeld wordt door meerdere applicaties en is Ontwikkeld in C# / .NET met Blazor (minimaal js/css).

De basis functionaliteit van Qatram

 • Hosting lokaal of op in de Cloud (Azure)
 • Thema’s: klant specifieke look & feel
 • Multi site op basis van organisatie structuur
 • Autorisatie via Lokaal of Azure Active Directory
 • Qatram of AD gebaseerd gebruiker / groep management
 • Meertalig
 • Responsive (Mobile, Tablet and PC)

Qatram biedt een modulaire structuur voor:

 • Klant specifieke modules
 • Generieke modules ( zoals OEE, Paperless Quality, etc.)

 

 
 

Hieronder enkele voorbeelden van applicaties en projecten waar Batenburg Bellt Qatram met succes toepaste.

Type 1: Vervanging, dat wil zeggen daar waar een verouderde User Interface (UI) vervangen werd door middel van Qatram en de bestaande backend of database behouden.

 • Food & Beverage) Een fabriek met een volledig custom MES, ontwikkeld over de afgelopen 20+ jaren. Frontend / UI op basis van Adobe Flash, dit is End Of Life sinds 31 december 2020. Backend op basis van 60+ custom C++-services die communiceren door middel van sockets. Met Qatram vervangt Batenburg Bellt de Adobe Flash schermen door een modern Web-frontend. Het backend van Qatram verzorgt vervolgens de communicatie met de services op basis van de bestaande socket communicatie.

 

 • Food & Beverage) Een brouwer heeft op drie sites een Recepten Managment Systeem (RMS) draaien ontwikkeld door Rockwell. De frontend / UI op basis van Microsoft Silverlight, dit is End Of Life sinds 12 oktober 2021. Door middel van Qatram heeft Batenburg Bellt Belgie het oude framework vervangen, gebruik makend van de bestaande database. Via de bestaande database worden ook de recepten naar de process automatisering gedownload.

 

 •  Oil & Gas) Voor een tankterminal werd het bestaande custom MES deels geïntegreerd met Sharepoint 2010 en door Batenburg Bellt gemigreerd naar een nieuwe frontend / UI op basis van Qatram. De voornaamste functionaliteiten van deze MES oplossing zijn Asset Managment en Rapportage. Hierbij is gebruikgemaakt van een hybride oplossing, Qatram draait in de Cloud (Microsoft Azure) en via een VPN naar site kan data worden opgehaald uit de database die wordt gebruikt voor interfacing met de procesautomatisering.

 

Type 2: Nieuwbouw

 • Food & Beverage) Van papier naar pixel: shopfloor kwaliteit controles vervangen door een mobile app. Een snoepfabrikant koos voor Qatram om hun op papier gebaseerd Kwaliteits Controle systeem op de vloer te digitaliseren in 20 productievestigingen wereldwijd. Orders, equipment en producten worden geïmporteerd vanuit ERP (SAP). Additionele detail configuratie m.b.t. bijvoorbeeld wat wanneer moet worden gemeten kan worden gedaan in Qatram. Doordat Qatram apparaat-onafhankelijk is kan het worden gebruikt op een telefoon, tablet of pc en kan elke site zelf kiezen hoe ze met de software willen werken.

 

 • Pharma) Voor een farmaceut in de dierengeneesmiddelen implementeerde Batenburg Bellt in 2018 een Environmental Management Systeem (EMS). Dit systeem bewaakt de omgevingscondities (druk, luchtvochtigheid, temperatuur en deeltjes telling) van de ruimtes waarin geneesmiddelen worden geproduceerd en/of ontwikkeld. Op basis van Qatram voorzag Batenburg Bellt in de rapportage- en trendbehoefte van de klant.

In Qatram wordt de data gevisualiseerd op basis van rapport templates welke dagelijks, wekelijks of maandelijks elektronisch worden ondertekend door de daarvoor verantwoordelijke eindgebruikers.

Sitemap