Al minstens twee decennia lang ‘’ in the making’’ maar dan is het eind resultaat ook een schot in de roos!

Een nieuw DCS-systeem voor Yara Sluiskil : Al minstens twee decennia lang ‘’ in the making’’ maar dan is het eind resultaat ook een schot in de roos! Na uitgebreid onderzoek werd DeltaV van de firma Emerson als nieuw DCS-systeem ingezet voor alle plants. Dankzij de kennis en ervaring van Batenburg Bellt mogen wij dit project al vele jaren ondersteunen.

Bij Yara Sluiskil naast het kanaal Gent-Terneuzen werd meer dan twee decennia geleden de beslissing genomen om het verouderde, niet meer ondersteunde DCS-systeem wat gebruikt werd in alle plants, te vervangen door een moderner exemplaar. Het oude systeem dateert namelijk uit midden jaren ’80 en kon in een aantal opzichten niet meer mee. Meerdere DCS-systemen op de markt zijn overwogen, allen met hun eigen kenmerken zoals een systeem wat meer gericht is op volcontinue productie maar bijvoorbeeld ook systemen die meer gericht zijn op batchverwerking. Naast het type DCS-systeem waren ook snelheid en efficiëntie van de support van belang en speelde de opkomende internationale standaardisering van DCS-systemen binnen Yara.  Dit alles maakte dat DeltaV van de firma Emerson het meest geschikte DCS-systeem was om voor alle plants in te gaan zetten.

Na enkele eerste plant migraties door Yara zelf, is de assistentie van Batenburg Bellt ingeroepen. De eigen Yara DCS-engineers hadden namelijk behoefte aan ervaren ondersteuning. Daarom zijn we gestart met het geven van training aan de operators. Vervolgens is besloten om ook onze assistentie in te roepen om te helpen bij de migraties, uiteraard altijd in samenwerking met de engineers van Yara. Hierbij had de opdracht voor ons betrekking op het software-gedeelte, en omvatte in de eerste instantie de taak om per plant de data en configuratie uit te lezen en te documenteren vanuit het oude systeem. Vervolgens diende deze configuratie overgebracht te worden naar het nieuwe systeem. Aangezien de 2 systemen niet compatibel waren, moest het nieuwe systeem nagenoeg volledig handmatig geprogrammeerd worden. Met eigenhandig gebouwde tools konden we één en ander toch automatiseren. De grootste uitdagingen die we mochten ervaren waren de ombouw van de complexe regelingen en de weergave ervan. Die moesten zo gelijkend mogelijk én volgens standaard op het nieuwe systeem overgebracht worden. Steeds met het oog op herkenbaarheid en eenduidigheid voor de operator.

Yara hield zichzelf in samenwerking met de leverancier Emerson volledig bezig met de hardware-opstelling. Na het uittekenen, bestelling en opbouw van het nieuwe systeem kon de configuratie opstarten. Deze moest uiteindelijk geheel klaar zijn én intern getest om tijdens de effectieve ombouw aangesloten, getest en uiteindelijk in bedrijf genomen te kunnen worden. Het nieuwe systeem is een schot in de roos, vooral omdat een aantal zaken gebruiksvriendelijker zijn geworden. Met name het overzicht en de leesbaarheid zijn een stuk duidelijker. Ingrepen en verbeteringen in de sturingen zijn hierdoor veel makkelijker.

In 2019 is het laatste Provox systeem overgezet naar DeltaV, het enige wat nu nog rest is Provox I/O in een van de ureum plants van Yara. Dit staat voor volgend jaar op de planning om te worden vervangen. Aan dit project hebben 6 Batenburg Bellt collega’s meegewerkt. Op dit moment zijn nog 2 van onze collega’s, van wie één gedurende de gehele periode, aanwezig om configuratie werk uit te voeren voor diversen projecten en TUR’s.

Sitemap