Support

Binnen de industrie worden steeds meer zaken die niet tot de kernactiviteiten van het bedrijf behoren uitbesteed. Door de toenemende complexiteit van besturingsinstallaties moet steeds vaker een beroep worden gedaan op deskundigen.

Wij nemen u veel zorgen uit handen door op het gebied van service, onderhoud en support ondersteuning te bieden.
Kijk bij een van onze onderstaande specialisaties hoe we dit voor u op pakken.

Onderhoud

Onderhoud

De complexiteit van veel productieprocessen en elektrische besturingsinstallaties maken het lastig om deze in optimale conditie te houden. Zeker in een industriële omgeving kunnen stof en bepaalde gassen elektrische en elektronische componenten verontreinigen. Storingen veroorzaken productieverlies of andere ongewenste situaties. Het voorkomen of snel verhelpen van storingen is daarom van essentieel belang. Om deze installaties te kunnen servicen hebben wij vakspecialisten in huis met kennis en expertise op het gebied van technische installaties in de food & feed, infra, water, chemie en machinebouw.

Wij verlenen 24/7 support en preventief onderhoud vanaf de veldinstrumentatie (level 0), PLC,  SCADA en DCS (level 1 en 2) t/m de MES/MOM systemen (level 3).

De serviceafdelingen opereren vanuit de vestigingen. Wij willen met de serviceafdelingen dicht bij de klant zitten, zodat de contacten op lokaal niveau liggen en direct zijn.

Service Modules
Wij bieden een optimale dienstverlening die afgestemd is op uw wensen. De verschillende servicecontracten worden aangeboden in modules, die afgestemd kunnen worden op uw specifieke situatie.

Daarnaast hebben wij ervaring met het uitvoeren van elektrisch en mechanisch onderhoud van een groot aantal bruggen en sluizen. Maar ook voor andere installaties geldt: voorkomen is beter dan genezen.

Predictief
Een andere oplossing is predictief onderhoud. Met onze softwareoplossingen, waarbij op basis van draaiuren, aantal schakelingen of diagnosegegevens, predictief onderhoud kan worden uitgevoerd.

Migratie van verouderde systemen
NEN 3140 inspecties

NEN 3140 inspecties

De Arbowet verplicht de werkgever een elektrisch veilige werksituatie te creëren. De normen NEN-EN 50110-1 en NEN 3140 helpen bij het waarborgen van deze elektrische veiligheid. Batenburg Digit kan voor u de verplichte periodieke NEN 3140 inspectie van laagspanningsinstallaties uitvoeren.

Het doel van de NEN 3140 inspectie is te controleren of de elektrische installatie voldoet aan de technische- en veiligheidsvoorschriften, zoals omschreven in de betreffende normen. Nieuwe elektrische installaties, evenals wijzigingen en uitbreidingen van bestaande installaties, moeten worden geïnspecteerd voordat deze in bedrijf worden genomen. Elektrische installaties moeten daarna met een passende regelmaat worden geïnspecteerd. Het doel van regelmatige inspecties is gebreken te ontdekken, die zich na ingebruikstelling kunnen voordoen en de werking kunnen belemmeren of een mogelijke gevarenbron kunnen veroorzaken. In overleg met uw installatieverantwoordelijke kunnen wij de intervaltijd tussen de inspecties vaststellen.

Detachering

Ervaren vakspecialisten
Er gaat geen dag voorbij of er zijn mensen van Batenburg Digit gedetacheerd – ergens in Nederland of ver daarbuiten – bij bedrijven in de meest uiteenlopende sectoren. Vakspecialisten met een dijk van een ervaring en een uitstekende opleiding. 

The Perfect Match
Wanneer detachering via Batenburg Digit een optie is? Als u tijdelijk meer capaciteit nodig heeft binnen uw Technische Dienst, Engineering of Industriële Software. In goed overleg selecteren wij de man of vrouw, die past bij uw taken, uw team en uw target. 

Altijd passend antwoord
Batenburg Digit detacheert ervaren monteurs, paneelbouwers, engineers, software-ontwikkelaars, CAD-tekenaars en EPLAN-engineers. Ook leveren we door de wol geverfde projectleiders. Uw vraag krijgt altijd een passend antwoord. Want als wij zelf even geen mensen beschikbaar hebben, dan doen we een beroep op ons netwerk. Ook dan krijgt u een betrokken medewerker met de juiste ervaring, die uw team sterker maakt.

Technisch advies

Maximaal rendement, minimale kosten
Sparren met deskundige vakspecialisten – die ruime ervaring hebben in uw sector – kan van grote waarde zijn. In die dialoog wordt glashelder hoe u uw installatie kunt optimaliseren: met maximaal rendement, tegen minimale kosten. 

Zicht op innovaties
Tijdens het sparren, krijgt u ook zicht op de mogelijkheden om energie te besparen. En we laten u zien wat daarvan de opbrengsten zijn. Onze vakspecialisten informeren u ook graag over de inzet van de nieuwste technieken. Wij volgen alle ontwikkelingen op de voet en kennen de ins en outs van de belangrijkste innovaties. 

Vraag áchter de vraag
Natuurlijk kunnen we uw vraag direct vertalen in een heldere offerte. Maar wij formuleren graag eerst de vraag áchter uw vraag. Batenburg Digit in een vroegtijdig stadium betrekken bij uw plannen, kan veel meer opleveren. Een oplossing die beter werkt bijvoorbeeld. Of meer rendement bij een lagere investering. Samen plannen maken, garandeert ook dat de technische oplossing anticipeert op uw toekomstplannen.

Projectmanagement

Batenburg Digit ontzorgt
Projectmanagement van Batenburg Digit bewijst vooral z'n waarde als meerdere disciplines samenkomen – zoals detailengineering, industriële software, paneelbouw en implementatie. En wellicht ook nog bouwkundige en mechanische aspecten. 

Focus op resultaat
Juist bij een multidisciplinair project is doortastend management cruciaal. U kunt hiervoor niet de juiste mensen vrijmaken? De projectleiders van Batenburg Digit hebben jarenlange ervaring met het begeleiden van – ook grote! – projecten. Ze zijn niet alleen vakinhoudelijk specialist, maar ook communicatief sterk. En ze weten mensen te enthousiasmeren, met een gezamenlijke focus op maximaal resultaat. 

Zicht op voortgang
Batenburg Digit heeft ook toezichthouders in huis, die we bij u kunnen detacheren. Een externe, onafhankelijke partij die zicht houdt op de voortgang van uw project – planning, budget, kwaliteit – geeft rust en overzicht. Zo kunt u zich volledig concentreren op uw primaire proces.

Lees meer over

Informatisering

Informatisering  

Factory automation

Factory automation  

Procesautomatisering

Procesautomatisering  

Sitemap