Het langetermijnsucces van Batenburg JB Systems hangt af van ons vermogen om de kwaliteit van onze diensten continu te verbeteren met oog voor veiligheid, kwaliteit en het milieu. De nadruk moet liggen op het waarborgen van de gezondheid van onze mensen, de operationele veiligheid en kwaliteitsverbetering. Dit standpunt is in het belang van onze klanten, medewerkers en leveranciers.

Batenburg JB Systems verwacht de actieve betrokkenheid bij en verantwoordelijkheid voor QHSE van alle werknemers en leveranciers. Het lijnmanagement heeft een leidende rol in de communicatie en de uitvoering van en de naleving van onze QHSE normen. Wij streven de volgende regels na:

  • Te allen tijden beschermen en streven wij naar verbetering van de gezondheid en de veiligheid van onze mensen;
  • Elimineer kwaliteitsproblemen en ongevallen;
  • Neem kennis van de specifieke eisen van onze klanten en zorg voor voortdurende klanttevredenheid;
  • Stel kwaliteits- en gezondheidsdoelen, meet resultaten, beoordeel deze resultaten en zorg voor een continue proces van verbetering;
  • Het management zorgt voor een open houding waarbij medewerkers op alle niveaus in de organisatie elkaar durven aanspreken.
Sitemap