User Interface Design HMI

 

De user interface van een machine is van groot belang voor de gebruiker.
Verwonderlijk genoeg wordt hier nauwelijks aandacht aan besteed. 

Kosten besparend
Een goede UI (user interface) zorgt er voor dat een gebruiker makkelijk, snel en efficiënt zijn werkzaamheden kan uitvoeren. Hiermee worden fouten voorkomen en worden problemen in de installatie tijdens productie eerder waargenomen. Hierdoor kan productieverlies worden beperkt. Daarnaast zorgt een goede UI voor een intuïtieve manier van bedienen, het leerproces van operators wordt hierdoor aanzienlijk beperkt.
 
Gebruiker staat centraal
"Als je niet weet tegen wie je het hebt, hoe weet je dan wat je moet zeggen?”
 

Batenburg JB Systems ontwikkeld de UI van uit de gebruiker, iedere gebruiker heeft zijn eigen doel en daarmee een aantal taken die ze uit moeten voeren. Een UI vanuit de taken ontwikkelen is één van de belangrijkste oorzaken van inefficiënte UI’s.

Persona’s ontwikkelen
Eén van de eerste stappen in het proces dat wij doorlopen is het in kaart brengen van de persona’s en de doelen die zij hebben ten aanzien van de UI.
 
Scenario's 
De volgende stap in het proces is het maken van scenario’s, hoe gaan de persona’s een UI gebruiken. Hierbij zijn de doelen van de verschillende persona’s het uitgangspunt.
 
Paper prototyping
Met de persona’s en de scenario’s gaan we door gebruik te maken van papier en post-its een eerste opzet realiseren van de UI.
 
Gebruikerstest
Door vijf gebruikers het papieren prototype te laten bedienen zal in de meeste gevallen 80% van de problemen aan het licht komen. Met deze informatie kan de UI verbeterd worden en uiteindelijk gerealiseerd.
 
Pricipes interactie design
Bij het ontwerpen van de UI houden wij de volgende vuistregels in acht: 
  1. Zichtbaarheid van de status van de machine;
  2. Overeenkomsten tussen het systeem en de echte wereld;
  3. Geef de gebruiker controle over het systeem;
  4. Volg conventies waarmee de gebruikers vertrouwd zijn;
  5. Voorkom dat gebruikers fouten kunnen maken;
  6. Herkennen is makkelijker dan onthouden
  7. Flexibel en efficiënt, voor ervaren en onervaren gebruikers
  8. Informatie beperken tot dat wat relevant is, more is less!
  9. Heldere foutmeldingen die helpen bij het oplossen van het probleem
  10. Help en documentatie alleen als het echt niet anders kan.
Kleurenblindheid
Ongeveer 8% van de mannen heeft een vorm van kleurenblindheid, hiermee moeten wij bij het ontwerpen van een UI rekening houden om problemen te voorkomen. In de onderstaande afbeelding is de cirkel linksboven het beeld dat wordt waargenomen door iemand zonder enige vorm van kleurenblindheid. De andere drie cirkels geven het zicht bij deuteranope, protanope en algemene rood groen kleurenblindheid weer.
 

Advies
Batenburg JB Systems helpt u graag bij het opzetten van uw nieuwe of het verbeteren van uw bestaande HMI of User Interface.

Meer over ons

Bekijk hier onze andere services: 

Sitemap