Renovatie RWZI Beemster

Clean Water


Een rioolwaterzuiveringsinstallatie van 40 jaar oud renoveren? Terwijl de zuivering volledig in bedrijf blijft?
Een project voor de kracht van Batenburg Digit!

Bij RWZI Beemster van het Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier (HHNK), in Zuidoostbeemster, was de huidige installatie toe aan vervanging. Verschillende installaties moesten vervangen worden, nieuwe laagspanningsruimtes waren nodig en MCC’s en schakelpanelen moesten gemaakt worden. Voor dit project heeft Batenburg Digit al het elektrisch werk uitgevoerd, van het voorontwerp tot aan de oplevering. In september 2020 is er gestart met de bouwteamfase (VO en DO) en deze liep tot september 2021. Vervolgens werd er hard gewerkt aan de UO, realisatiefase en natuurlijk de oplevering van het project.

Gezien de leeftijd van de huidige installatie, moest bijna de gehele installatie vernieuwd worden. In onderaanneming van GMB Civiel B.V. heeft Batenburg Digit het gehele ontwerp en de uitvoering van de E-installatie uitgevoerd en begeleid. Van engineering, paneelbouw, inrichten van laagspanningsruimtes, leggen en aansluiten van kabels tot de I/O-test. Hierna zijn in samenwerking met programmeur ICT+ en HHNK alle proces onderdelen succesvol in bedrijf gesteld.

Hoe kan de installatie zo efficiënt mogelijk worden omgezet?
Tijdens de gehele ombouw blijft de zuivering operationeel, waar nodig met tijdelijke installaties. Om dit te realiseren is er samen met de opdrachtgever HHNK en hoofdaannemer GMB Civiel B.V. een plan geschreven waarin alle afhankelijkheden voor het ombouwen van procesdelen zijn opgenomen. Door vooruit te kijken en creatieve oplossingen in te zetten met andere fabricaten zijn problemen met oplopende levertijden en beperkte verkrijgbaarheid van artikelen goed opgevangen.

Het nieuwe ontwerp van de installatie is energetisch zuiniger. Grote delen van de installatie zijn namelijk vervangen door energetisch zuinigere componenten, zoals de vervanging van de slibcentrifuges door een bandindikker, nieuwe blowers en puntbeluchters. Dankzij de nieuwe technieken is een energetisch zuiniger proces gemaakt, ten opzichte van een vergroting van de capaciteit.

Wij werken graag mee aan Veilig Schoon Voldoende water!

Fun facts:

  • Het tekeningenpakket voor de E-installatie telt circa 2550 pagina’s
  • In de nieuwe installatie is 40km kabel gelegd van 0,75 tot 240mm2


Sitemap