Aanpassingen en onderhoud op ABB SattLine - Waterschap Brabantse Delta

Clean Water

Brabantse Delta

Waterschap Brabantse Delta zorgt voor veilige dijken en kades, zuivert rioolwater, verbetert en bewaakt de kwaliteit van het oppervlaktewater en regelt de hoogte van het water in Midden- en West-Brabant.

Voor dit waterschap zijn wij al jaren betrokken bij de automatisering van rioolwaterzuivering Bath. Deze RWZI is volledig geautomatiseerd met ABB SattLine. Wij voeren bij deze waterzuivering regelmatig softwareaanpassingen uit in de bestaande installatie. Projecten van de laatste jaren zijn onder andere een aanpassing aan de aluminiumdosering, de slibverwarming, het roostergoed en de biogasconditionering. Bij deze projecten werkte wij veelal in opdracht van de installateurs Cegelec, Hoppenbrouwers en Modderkolk.

Meer informatie?

Noorderzijlvest | Kostenbesparing

Noorderzijlvest | Kostenbesparing  

AA en Maas

AA en Maas   

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard  

Sitemap