Gemalenconfigurator voor Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Clean Water

 

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Batenburg IAS heeft voor het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) een gemalenconfigurator ontwikkeld. Met deze configurator kunnen medewerkers van HHSK zélf waterschapobjecten zoals gemalen, stuwen en meetpunten programmeren en configureren. Het project is uitgevoerd met System 800xA en Panel 800 van ABB.

Meer informatie?

Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) zorgt tussen Rotterdam, Schoonhoven en Zoetermeer voor de kwaliteit van het oppervlaktewater, het waterpeil en de waterkeringen. Daarnaast beheert HHSK een aantal wegen in de Krimpenerwaard. HHSK is ontstaan uit een fusie tussen het Hoogheemraadschap van Schieland en het Hoogheemraadschap van de Krimpenerwaard. “Na de fusie in 2005 heeft de afdeling Watersystemen te maken met verschillende besturingssystemen op de objecten”, vertelt Johan van Rijswijk, specialist procesautomatisering van de afdeling watersystemen binnen het Hoogheemraadschap. “Een van de doelen van HHSK is dat in de toekomst alle systemen gestandaardiseerd zijn. Hieruit vloeien een groot aantal projecten. Ook het realiseren van een meetnet waterkwantiteit was een project. Dit is een systeem om waterniveaus in het beheersgebied van HHSK te monitoren en te registreren.” Het project “Meetnet” is in 2009 gestart, met als doel oplevering in 2011.

Het project bestond in hoofdzaak uit twee onderdelen:

  1. Het vervangen van het bestaande centrale besturingssysteem van de kunstwerken van het waterschap (68 objecten).
  2. Het inrichten van een digitaal meetnet (108 meetpunten) dat via hetzelfde centrale besturingssysteem kan worden ontsloten.

Het project is destijds door HHSK uitbesteed aan een externe partij, maar echter niet tot volle tevredenheid van HHSK afgerond. “Helaas heeft het projectteam in 2012 moeten concluderen dat de kwaliteit van het gerealiseerde werk door de toenmalige opdrachtnemer niet voldeed aan het programma van eisen”, verklaart Van Rijswijk. “In het derde kwartaal van 2013 heeft dan ook een herstart van het project plaatsgevonden, ditmaal vanuit de afdeling Watersystemen zelf.”

Bij de herstart is HHSK op zoek gegaan naar een andere automatiseringspartij. “Door gesprekken te voeren met aannemers is Batenburg IAS uit Zundert in beeld gekomen”, aldus Van Rijswijk. “Na de gesprekken met de mensen van Batenburg IAS was het voor HHSK al snel duidelijk dat zij de juiste partner zouden gaan worden. Het vooral luisteren naar de doelstellingen gaf direct het vertrouwen. Conclusie was, en is, dat wij met een ervaren en kundige partij te maken hebben.”

Nieuwe start
Het project Meetnet is uiteindelijk in september 2013 opnieuw van start gegaan onder leiding van Johan van Rijkswijk en Freek de Boer van HHSK en Robert Elst van IAS Eerst is er een vooronderzoek opgestart. De uitkomst van dit onderzoek heeft vijf ontwerpkeuzes opgeleverd, ieder met zijn voor- en nadelen. “De ontwerpen zijn onafhankelijk intern door ons beoordeeld”, verklaart van Rijswijk. “Bij het bespreken van de ontwerpen is door HHSK een voorkeur uitgesproken voor het ontwikkelen van een modulesysteem. Elke voorkomende functie wordt vastgelegd in een module dat als ‘Plug and Play’ pakketje kan worden weggelegd. Bij het plaatsen worden direct de juiste relaties met andere modules gerealiseerd. Het risico hierbij was dat dit theoretisch concept niet eerder ontwikkeld was. Het is daarom eerst uitgewerkt in de vorm van een pilot project.”

Het concept is in de pilotfase goed uit de verf gekomen en heeft daarna nog een behoorlijke doorontwikkeling gehad. De opzet is vormgegeven in zogenaamde bouwstenen met een vast- en een configureerbaar deel. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd tot de breed inzetbare gemalen configurator, waarmee door eigen medewerkers een waterschap-object zoals een gemaal, stuw of meetpunt kan worden gebouwd en geconfigureerd. “Het grote voordeel van deze werkwijze is dat onze eigen technisch specialisten zelf in staat zijn om nieuwe objecten op te bouwen vanuit de bibliotheek en dit allemaal zonder tussenkomst van externe bureaus”, legt Van Rijswijk uit. “Dit brengt met zich mee dat de kosten voor het Hoogheemraadschap gereduceerd worden. Daarnaast wordt op deze manier een goede standaard gerealiseerd die goed kan worden beheerd.”

Van Rijswijk is zeer positief over de samenwerking met Batenburg IAS en zou het bedrijf dan ook zeker aan anderen aanbevelen. “De samenwerking met Batenburg IAS wordt als zeer prettig ervaren. Batenburg IAS werkt gestructureerd, met oog voor de klant. De medewerkers zijn zeer betrokken, en prettig om mee te werken!”

AA en Maas

AA en Maas   

Waterschap Brabantse Delta

Waterschap Brabantse Delta  

Noorderzijlvest | Kostenbesparing

Noorderzijlvest | Kostenbesparing  

Sitemap