Kostenbesparing door nieuw ontwikkelde objecten library | Waterschap Noorderzijlvest

Clean Water

Kostenbesparing Noorderzijlvest door nieuw ontwikkelde objecten library

Begin 2017 ontvingen wij, samen met Beenen, de opdracht voor het vervangen van de procesautomatisering van drie rioolwaterzuiveringen van Waterschap Noorderzijlvest. De opdracht omvatte het vervangen van de besturing van de RWZI’s Eelde, Uithuizermeeden en Delfzijl. Deze projecten zijn inmiddels gereed en succesvol opgeleverd. De nieuwe besturing is gerealiseerd met ABB System 800xA, waarbij gebruik is gemaakt van een door ons nieuw opgezette BasicObjectLib. De zuiveringen kunnen nu ook vanaf een centrale locatie bestuurd worden.

Meer informatie?

De meeste installaties op de RWZI’s Eelde, Uithuizermeeden en Delfzijl stamden nog uit de jaren negentig en waren zowel technisch als economisch verouderd. Hierdoor voldeden deze systemen niet meer aan de meest actuele functionele en technische eisen. Dit bracht risico’s met zich mee ten aanzien de functionaliteit, betrouwbaarheid en beschikbaarheid. Bovendien was in de loop der jaren de informatiebehoefte ten behoeve van een kosteneffectieve bedrijfsvoering gewijzigd. Vernieuwing van de systemen was hierdoor noodzakelijk.

Waterschap Noorderzijlvest was daarom in 2016 een aanbesteding gestart om de procesautomatisering van de RWZI’s te vervangen. Hierop hebben Beenen en IAS, beiden onderdeel van Batenburg Techniek, gezamenlijk ingeschreven. Het bijzondere aan deze aanbesteding was dat het de eerste keer was dat de BVP-methodiek voor procesautomatisering in Nederland is toegepast. Bij de BVP-methodiek wordt er in de aanbestedingsfase niet alleen gekeken naar prijs maar ook naar kwaliteit. Na het succesvol doorlopen van de selectiefase en de concretiseringsfase werd de opdracht begin 2017 gegund aan Beenen en IAS.

Kostenbesparing door nieuw ontwikkelde objecten library

Het bijzondere aan dit project was dat door het team van software engineers binnen IAS besloten werd om een volledig nieuwe bibliotheek met basisobjecten op te bouwen. De ervaring en expertise van IAS is in deze objecten gestopt met als resultaat een effectieve bibliotheek (de IAS Basic Object Library) die een aantal sterke voordelen heeft ten opzichte van andere bibliotheken. Zo is het geheugengebruik van deze bibliotheek stukken lager waardoor de eindklant goedkopere PLC hardware aan kon schaffen. Ook zijn de licentiekosten met deze bibliotheek stukken lager. De eindklant kon hierdoor aanzienlijk op kosten besparen. In de bibliotheek zijn ook op grafisch gebied de nieuwste technieken verwerkt. Zo wordt er veel gebruik gemaakt van Key Performance Indicators (KPI’s) en is ook de High Performance Graphics standaard toegepast.

De eerste zuivering die succesvol omgebouwd werd was RWZI Uithuizermeden. De besturing van deze zuivering werd eind 2017 succesvol in bedrijf genomen. Daarna volgden begin 2018 ook RWZI Delfzijl en RWZI Eelde, waarna in juni 2018 het project succesvol kon worden opgeleverd.

Waterschap Brabantse Delta

Waterschap Brabantse Delta  

AA en Maas

AA en Maas   

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard  

Sitemap