Water & infra

We zijn betrokkenen bij de automatisering van veel processen binnen de watercyclus en infrastructuur. Wij leveren besturingsinstallaties ten behoeve van de watertechnologie zoals winning en distributie van drinkwater, het zuiveren van riool- en afvalwater en het beheer van het oppervlaktewater (stuwen en gemalen). Onder andere het Hoogheemraadschap van Rijnland en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard maken al vele jaren gebruik van onze kennis en expertise.

Er is binnen Water & Infra een groot aantal projecten uitgevoerd voor de automatisering van rioolwaterzuiveringsinstallaties, afvalwaterzuiveringsinstallaties, tunneltechnische installaties, bruggen en supervisie wegkantsystemen.

Meer informatie?

Infrastructuur 

Infrastructuur

Infrastructuur

De automatische besturing van tunnels, bruggen en sluizen moet perfect geregeld zijn. Voor verkeer op de weg én het water. Een afgesloten tunnel kost de economie handen vol geld. Wij leveren en onderhouden de complete software voor besturingsinstallaties voor bruggen, sluizen én tunnels.

Stuwen en gemalen

Het automatiseren van stuwen en gemalen
Automatisch software genereren

Automatisch software genereren

We hebben een eigen gemalenconfigurator ontwikkeld. Met deze gemalenconfigurator is het mogelijk om op een eenvoudige manier kunstwerken zoals gemalen en stuwen te automatiseren, zonder dat daar veel programmeerkennis voor nodig is. De configurator zorgt bovendien voor een uniforme opzet van de software en een goed te beheersen software standaard. Meer informatie over onze gemalenconfigurator is te zien in onderstaande video.

Waterzuiveringen

Waterzuiveringen automatiseren (RWZI en AWZI)

Waterzuiveringen automatiseren (RWZI en AWZI)

Een waterzuivering (RWZI of AWZI) automatiseren? Dan staan wij voor u klaar. Bij veel automatiseringsprocessen binnen de watercyclus zijn wij namelijk betrokkenen. Wij leveren besturingsinstallaties ten behoeve van de watertechnologie zoals het beheer van het oppervlaktewater (stuwen en gemalen), winning en distributie van drinkwater en het zuiveren van riool- en afvalwater (RWZI’s en AWZI’s).

Lees meer over

Sitemap