Energiemanagement

De wereld verandert snel, en wij bewegen mee naar een schonere energietoekomst. Zonne- en windenergie spelen hierin een cruciale rol, maar de uitdaging is dat deze bronnen niet continu beschikbaar zijn. Traditioneel energiegebruik volstaat niet meer; flexibiliteit is de nieuwe standaard. Wij faciliteren deze verandering en helpen organisaties zich aan te passen aan de dynamiek van duurzame energie.

Onze aanpak begint met het begrijpen van jouw energiegebruik. We meten nauwkeurig wanneer, waar en waarvoor energie wordt verbruikt. Deze gegevens combineren we met inzicht in jouw operationele processen, zodat we de toekomstige energievraag kunnen voorspellen. Voorspellingen van stroomtarieven en beschikbare schone energie worden toegevoegd aan dit inzicht, en samen met jouw prioriteiten sturen we op efficiënte wijze het energieverbruik.

Lees hieronder verder om te ontdekken hoe wij met energiemanagement-oplossingen verduurzaamen met minimale kosten én maximale zekerheid.


Meer informatie?

Industrie

Industrie

In de industrie, waar energie-intensieve processen de norm zijn, speelt elektrificatie een cruciale rol in de overgang naar duurzaamheid. Batenburg Techniek automatiseert industriële processen en ondersteunt klanten bij elektrificatie met energiemanagement oplossingen. We helpen klanten met de automatisering van warmtesystemen, waarbij we hen begeleiden bij het slim hergebruiken, bufferen en opwekken van warmte op strategische momenten. Tevens bieden we inzicht in het energieverbruik per proces en batch, waardoor we productieplanning optimaliseren op basis van duurzame en kosteneffectieve energie.


Duurzaam produceren

Een oplossing is duurzaam als deze inzicht geeft in het energieverbruik of direct energie bespaart. Bij Batenburg Techniek helpen we ondernemingen in hun zoektocht naar duurzame oplossingen, én zijn we zelf proactief. Onze systemen voor energiemanagement en -monitoring en het inzicht dat we creëren in Power Quality zijn daarvan mooie voorbeelden.

Het elektriciteitsnet wordt steeds zwaarder belast. Door de jaren heen zijn we steeds afhankelijker geworden van elektrische energie én we verbruiken steeds meer. Ook binnen productieomgevingen wordt steeds vaker elektronische apparatuur gebruikt, zoals frequentieregelaars, schakelende voedingen en andere vermogenselektronica. Deze apparaten veroorzaken harmonische vervuiling in het elektrisch netwerk. Daarmee gaat de kwaliteit van de elektrische energie omlaag: de Power Quality wordt minder.

Problemen die kunnen ontstaan door een slechte Power Quality?

Problemen die kunnen ontstaan door een slechte Power Quality?

- Versnelde veroudering van apparatuur en componenten
- Energieverlies door hogere harmonischen en blindvermogen
- Storingen zonder duidelijke oorzaak aan netwerk en computersystemen
- Storingen aan productiemachines en procesinstallaties

Door de Power Quality te verbeteren voorkom je onnodige kosten die worden veroorzaakt door de bovengenoemde problemen.

Wij hebben de kennis en expertise in huis om met een Power Quality-meting een nauwkeurige analyse te maken van de kwaliteit van de energievoorziening en het bijbehorende netwerk.

Energie managen: dat kan

Energie managen: dat kan

Wil je kosten besparen door energieverbruik te verminderen of aantonen dat de doelstellingen conform ISO14001 behaald zijn? Wil je continue besparingen conform ISO50001 aantoonbaar maken of heb je een onverklaarbaar hoog verbruik? Heeft je onderneming zich geconformeerd aan MJA3?
Wil je het energieverbruik relateren aan je productieproces?
Een juiste analyse brengt problemen en zeker ook kansen in beeld.

Wie een energiemanagementsysteem aanlegt, profiteert van deze voordelen:
- inkoopvoordeel en verantwoorde investeringen
- geen kosten van piekverbruik
- sluipverbruik en afwijkingen ten opzichte van het nominale verbruik worden geïdentificeerd
- storingen en uitval worden voorkomen (Power Quality)
- inzicht in de daadwerkelijke belasting ten opzichte van de geïnstalleerde capaciteit
- onnodige investeringen in energievoorziening worden voorkomen doordat energiekosten worden gerelateerd aan productiegegevens.

Meer over ons

Bekijk hier onze andere diensten:

Sitemap