Workshop Machine Learning

Batenburg JB Systems hecht veel belang aan het inspireren van jonge mensen in de techniek. Daarom zijn wij trots dat we op 13 juni samen met Young IRO de workshop “’ Machine Learing” hebben mogelijk gemaakt. Een fantastisch event met jonge enthousiaste mensen die onder de bezielende leiding van Wouter Soer van Innovation Booster en Maarten Vaandrager van Batenburg JB Systems kennis hebben genomen van de mogelijkheden van Machine Learning.

Met een afsluitende voetbal clinic waar op een bijzondere manier gebruik werd gemaakt van Machine Learning bij het Virtual Voetbal wat speciaal voor dit event door Batenburg JB Systems is ontwikkeld, werd deze dag actief afgesloten.

Sitemap