Batenburg IAS krijgt opdracht voor vernieuwing besturingssystemen RWZI’s Alkmaar en Zaandam

Batenburg IAS mag in opdracht van Hollander Techniek de besturingssystemen van de RWZI’s Alkmaar en Zaandam-Oost vernieuwen. In het geval van RWZI Alkmaar gaat het om een volledige renovatie van de besturingsinstallatie. In het geval van RWZI Zaandam-Oost gaat het om een grote aanpassing in de besturing om meer slibvolume te vergisten. Beide rioolwaterzuiveringsinstallaties behoren tot het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK).

RWZI Alkmaar

Project RWZI Alkmaar RWZI Alkmaar zal grondig worden gerenoveerd. Dit heeft ook verregaande gevolgen voor de besturingsinstallatie van deze rioolwaterzuivering. In de huidige situatie is de besturingsinstallatie opgebouwd uit één ABB SattLine controller en veel relaistechniek. In de nieuwe situatie worden dit drie ABB SattLine controllers en wordt een groot deel van de elektrische installatie vernieuwd. Ook de besturingssoftware zal voor een groot deel nieuw gebouwd gaan worden.

Project RWZI Zaandam-Oost Momenteel vergist HHNK ca. 45% van het slibvolume. Dit betekent dat meer dan de helft van het slib niet wordt benut voor energieproductie. HHNK heeft onderzocht op welke wijze ook deze slibstroom nuttig zou kunnen worden aangewend. Het resultaat van dat onderzoek is dat de restcapaciteit van de gistingen op de RWZI Zaandam-Oost opgevuld zal worden met slib van andere RWZI’s. Op deze manier kan nog eens 16% van het slibvolume vergist worden. Met het vergisten van slib komt (bio)gas vrij. Met het gas kan HHNK auto's laten rijden of stroom opwekken dat weer gebruikt kan worden voor de rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Om concrete invulling te geven aan deze doelstelling dient de slibverwerkingsinstallatie op de RWZI Zaandam-Oost te worden aangepast. Tevens worden nieuwe ABB SattLine controllers geplaatst, waarvan één met een grotere CPU.

Veel ABB SattLine expertise bij Batenburg IAS De aanpassingen van de besturingsinstallaties van RWZI Alkmaar en RWZI Zaandam-Oost vinden beiden plaats in ABB SattLine. Batenburg IAS is ABB Certified Premier Partner en bovendien ABB SattLine specialist. Bij het in Zundert gevestigde bedrijf is het merendeel van de werknemers ABB gecertificeerd. Bij een groot deel van de klanten van Batenburg IAS maakt SattLine nog onderdeel uit van de installed base. Batenburg IAS voert voor deze klanten nog vaak softwarewijzigingen uit. Daarnaast levert Batenburg IAS op deze SattLine-installaties 24/7 support.

Sitemap