Batenburg IAS wordt Partner in Education Fontys Hogeschool ICT Tilburg

Batenburg IAS wordt Partner in Education Fontys Hogeschool ICT Tilburg

 

Batenburg IAS is toegetreden tot het Partner in Education programma van de Fontys Hogeschool ICT. Batenburg IASwordt partner van de opleiding ICT & Technology in Tilburg met specialisatie industriële automatisering. De samenwerking is tijdens een digitaal proostmoment op donderdag 25-2-2021 officieel beklonken.

Over Batenburg IAS
Batenburg IAS is een innovatieve onderneming die gespecialiseerd is in het ontwerpen en implementeren van automatiseringssystemen voor de industrie en infratechniek. We richten ons daarbij op de procesbesturingssystemen van voornamelijk ABB en Siemens. IAS wil een aantrekkelijk werkgever zijn. Wij bieden daarom ook altijd kansen aan stagiaires en afstudeerders uit het technisch HBO om middels een (afstudeer)stage kennis te maken met het bedrijfsleven.

Over Fontys Hogeschool ICT
Voor Fontys Hogeschool ICT (FHICT) staat de ontwikkeling van de student naar een professional, klaar voor de arbeidsmarkt, centraal. Naast het bieden van een hoge kwaliteit onderwijs is het van groot belang dat de student al tijdens de studie wegwijs wordt in het bedrijfsleven. FHICT werkt daarom al jaren samen met bedrijven uit sectoren, gekoppeld aan de opleiding. Dit zijn duurzame relaties waarbij FHICT de bedrijven kennis laat maken met hun toekomstige medewerkers. Deze partnerorganisaties laten vervolgens aan de studenten zien hoe het er in het bedrijfsleven aan toe gaat.

Aansluiting bedrijfsleven
Het is voor het bedrijfsleven belangrijk dat er voldoende ICT-studenten afstuderen en dat hun opleiding aansluit bij de beroepspraktijk. Door een goede samenwerking met bedrijven krijgen studenten actueel en uitdagend onderwijs en kunnen bedrijven hen kennis laten maken met de nieuwste technologieën. FHICT wil graag dat studenten goed voorbereid aan de slag kunnen na hun opleiding en in staat zijn de theorie direct toe te passen in de praktijk. Uit ervaring blijkt dat niemand daar beter bij kan helpen kan dan het bedrijfsleven zelf.

Over de samenwerking
In het eerste en tweede leerjaar van het onderwijs werkt de Fontys Hogeschool nauw samen met hun Partners in Education (PiE). Bedrijven brengen praktijkcasussen onder in het onderwijs, verzorgen gastcolleges of faciliteren bedrijfsbezoeken waarbij studenten een kijkje in de keuken krijgen en werken samen met FHICT aan een actueel ICT-curriculum. Vanaf heden is ook Batenburg IAS toegetreden tot dit programma. “Bij Batenburg IAS bieden we studenten altijd veel kansen om stage te komen lopen of om af te kunnen studeren. Zo hebben we de afgelopen jaren ook al enkele studenten van de Fontys Hogeschool mogen ontvangen. Hieruit bleek dat de opleiding ICT & Technology zeer goed past bij ons bedrijf. Tijdens de stages zijn de gesprekken met de opleiding ICT en Technology geïntensiveerd en is gekeken naar verdere samenwerking. Daarom is in het najaar van 2020 gestart met een pilot, waarbij wij projectgroepen van de opleiding ICT & Technology zijn gaan begeleiden”, aldus Maurice Hoogers, Coördinator Engineering bij Batenburg IAS. “Dit was vanuit beide kanten een succes, waardoor besloten is om deze samenwerking vast te leggen in een convenant. Hiermee treedt Batenburg IAS ook toe tot het Partner in Education programma van de Fontys Hogeschool ICT. Wij kijken uit naar een vruchtbare samenwerking!”

 

Sitemap