ISO 9001 certificering voor Batenburg IAS

Batenburg IAS is trots te kunnen melden dat het bedrijf sinds december 2016 ISO 9001 gecertificeerd is. In de afgelopen periode is er in samenwerking met het reeds ISO 9001 gecertificeerde JB Systems hard gewerkt om alle bedrijfsprocessen uniform te krijgen tussen beide organisaties. Beide organisaties zijn innoverend op het gebied van industriële automatisering en werken continue gezamenlijk aan kwaliteitsverbeteringen. De uitvoerende organisatie voor certificering Bureau Veritas heeft beide organisaties bezocht en volledig getoetst aan de geldende norm ISO 9001. Deze toetsing werd afgesloten met een positief resultaat.

 

Achtergrond ISO 9001

ISO 9001 is een internationale norm voor kwaliteitsmanagement. Het doel van de norm is een continue verbetering van het kwaliteitsmanagementsysteem binnen een organisatie. Dit gaat via de “Plan-Do-Check-Act” (PDCA) methode:

  • Plan: het vaststellen van de doelstellingen en processen die nodig zijn om resultaten te bereiken die in overeenstemming zijn met de eisen van klanten en het beleid van de organisatie;
  • Do: het invoeren van de processen;
  • Check: het monitoren en meten van processen en producten ten opzichte van beleid, doelstellingen en eisen voor het product alsmede het rapporteren van de resultaten;
  • Act: het treffen van maatregelen om de procesprestaties continu te verbeteren.

Belangrijke stap in verdere kwaliteitsverbetering Batenburg IAS

Door te voldoen aan de ISO 9001 certificering wordt gewaarborgd dat de kwaliteit van de processen, middelen en producten van Batenburg IAS binnen de organisatie worden beheerd en beheerst. De medewerkers werken volgens gestandaardiseerde processen en procedures zoals opgenomen in het kwaliteitshandboek. Middels interne audits worden deze zaken op structurele basis tegen het licht gehouden en worden waar nodig verbeteringen doorgevoerd. Daarnaast wordt er jaarlijks een audit uitgevoerd door een externe auditor. Bij deze externe audit wordt gecontroleerd of het managementsysteem van Batenburg IAS nog steeds doeltreffend is en op de juiste wijze wordt toegepast in de praktijk. De ISO 9001 certificering is daarmee een belangrijke stap in de verdere professionalisering van Batenburg IAS.

Sitemap