Renovatie en optimalisatie besturing AWZI Leiden-Noord naar ABB AC800M

De AWZI Leiden-Noord is een afvalwaterzuiveringsinstallatie onder beheer van hoogheemraadschap Rijnland. Batenburg IAS heeft de opdracht voor het realiseren van de PLC besturingsinstallatie voor de renovatie en optimalisatie van het besturingssysteem. Het bestaande besturingssysteem op basis van SattCon PLC's wordt vervangen door ABB AC800M controllers, geprogrammeerd met Control Builder.

Dit project wordt uitgevoerd in onderaanneming van onze opdrachtgever Cegelec.

Sitemap