Ontwikkeling van de kritische en sub-kritische tunnelfuncties | Ketheltunnel A4

Ketheltunnel A4

Eind 2015 werd door verkeersminister Melanie Schultz de verlengde A4 tussen Delft en Schiedam geopend. Een groot deel van deze nieuwe snelweg gaat door een nieuwe landtunnel, de Ketheltunnel genaamd. De afgelopen jaren is er door een groot team van engineers gewerkt aan de realisatie van de automatisering van deze tunnel. Ook engineers van Batenburg IAS waren betrokken bij dit project.

Meer informatie?

Al vele jaren wordt er gesproken over de verkeersproblemen tussen Rotterdam en Den Haag. In 2009 werd daarom besloten om tussen Delft en Schiedam een nieuw stuk snelweg aan te leggen, waarbij een gedeelte van deze nieuwe weg door een verdiepte landtunnel gaat. Uiteindelijk werd in 2012 gestart met de aanleg van de nieuwe snelweg en de bouw van de nieuwe tunnel.

Parallel daaraan werd er ook gestart met het ontwerp van de besturingslaag van deze nieuwe tunnel. Deze besturingslaag is eigenlijk het hart van de tunnel, want hierin worden alle losse systemen zoals ventilatie, verlichting, camerasystemen, communicatiesystemen en blussystemen aan elkaar gekoppeld. De integratie van deze installaties zorgt ervoor dat er adequaat gereageerd kan worden als er een incident is in de tunnel.

Ook Batenburg IAS heeft zijn steentje bijgedragen aan de realisatie van deze besturingslaag. Meerdere engineers van Batenburg IAS waren namelijk betrokken bij de realisatie van de software van deze besturing. Denk hierbij aan het maken van de GUI (bedienplaatjes), de ontwikkeling van de kritische en sub-kritische tunnelfuncties maar ook het testen van de vele software modules. Het project is uitgevoerd volgens de SCRUM-methodiek waarbij meerdere teams met engineers van verschillende bedrijven multidisciplinair met elkaar samenwerkten.

Sitemap