Procesautomatisering van de afvalwaterketen van het Waterschap Rijn en IJssel

Clean Water

Procesautomatisering van de afvalwaterketen van het Waterschap Rijn en IJssel

Waterschap Rijn en IJssel zorgt voor veilig, schoon en voldoende water in Oost-Gelderland, het zuiden van Overijssel en het zuidoosten van de Veluwe. Dit doen ze door het (grond)waterpeil te beheren, rioolwater te zuiveren én te zorgen voor schoon water in beken, sloten en rivieren. Hier dragen wij als Batenburg IAS graag ons steentje aan bij.

Binnen Batenburg Techniek voeren we veel projecten uit en ontwikkelen we nieuwe methodieken om te werken aan het milieu en onze samenleving. We streven er gezamenlijk naar dat in 2030 minimaal 75% van onze projecten een positieve impact heeft. De samenwerking met het Waterschap Rijn en IJssel valt daarbij precies binnen SDG doel: Schoonwater.

Op zoek naar een betrouwbare partner
Het Waterschap Rijn en IJssel is gestandaardiseerd op ABB System 800xA. Op dit moment worden in totaal dertien afval waterzuiveringen en honderdzeventien rioolgemalen beheerd in ABB System 800xA. Om deze installaties te beheren stellen zij samen met een partner een raamovereenkomst op. Omdat het contract met de huidige partner verliep is een openbare aanbesteding gestart waarbij ook andere partijen de kans kregen om op deze raamovereenkomst in te schrijven. De doelstelling van het nieuwe contract is om voor het systeem waarmee de afvalwaterketen is geautomatiseerd een betrouwbare partner te vinden. Deze partner moet software modificaties doorvoeren, voert onderhoud uit, werkt mee met het uitvoeren van software modificaties bij projecten en draagt bij aan de doorontwikkeling van de Standaard Proces Automatisering.

Batenburg IAS als partner
Batenburg IAS heeft ruime ervaring in de waterwereld en is voor meerdere waterschappen in Nederland momenteel al partner op het vlak van procesautomatisering. Bovendien is Batenburg IAS al jarenlang partner van ABB voor onder andere ABB System 800xA. In de aanbesteding van waterschap Rijn en IJssel bleek dat Batenburg IAS ook voor dit waterschap de juiste partner is. Daarom heeft het waterschap besloten om de raamovereenkomst voor de komende vijf jaar aan Batenburg IAS te gunnen.

Batenburg IAS is zeer trots op het feit dat het waterschap dit vertrouwen aan ons heeft gegeven en ziet uit naar een succesvolle samenwerking.

Sitemap