Realisatie energie- en waterbesparing | Milcobel

Consumption and Production

Realisatie energie- en waterbesparing Milcobel

In het kader van duurzaamheid zijn steeds meer productiebedrijven bezig met energie- en waterbesparing. Zo ook zuivelcoöperatie Milcobel. Bij hun mozzarellafabriek in Langemark, waar jaarlijks meer dan 50.000 ton mozzarella wordt geproduceerd, zijn de afgelopen jaren succesvol meerdere projecten uitgerold om energie- en waterbesparing te realiseren. Wij hebben bij deze projecten de benodigde softwareaanpassingen in de productielijn doorgevoerd.

Warmteterugwinning uit WKK installatie

Bij Milcobel in Langemark is in 2009 al een warmtekrachtkoppelingsinstallatie (WKK) gebouwd, waarbij uit de energiecentrale restwarmte gewonnen kon worden. In 2019 is er bij deze WKK installatie een vervolgproject gestart. Voor de nog resterende overgebleven warmte is namelijk een extra koppeling gekomen voor een warmtenet voor de fabriek zelf.  Via een warmtebuffertank wordt nu warm water gebruikt in diverse procesinstallaties van de fabriek. Zo wordt bij meerdere pasteurs nu tijdens productie en CIP niet meer met stoom gewerkt maar met herbruikbare warmte uit de WKK installatie.

Om dit te kunnen realiseren heeft IAS in de bestaande besturingen softwareaanpassingen doorgevoerd zodat deze processen de warmte uit de WKK installatie konden hergebruiken. “Bijkomend voordeel voor ons was dat we binnen de groep van Batenburg Techniek gebruik konden maken van de kennis binnen zusterbedrijf Hoogendoorn Growth Management. Zij realiseren automatiseringen binnen de tuinbouw. Bij kassen worden veel warmtebuffertanks toegepast en Hoogendoorn had daar dus al ervaring mee”, aldus John Heere, Operationeel Manager bij IAS. “Medewerkers van Hoogendoorn zijn dan ook betrokken geweest in het engineeringsproces om Milcobel te ondersteunen in het maken van de juiste proceskeuzes.”

Opwaardering van gerecupereerd water tot drinkwaterkwaliteit

Opwaardering van gerecupereerd water tot drinkwaterkwaliteit

Milcobel beschikt in al haar sites reeds vele jaren over waterzuiveringsinstallaties om het afvalwater te zuiveren en het effluent (het gezuiverde afvalwater) in het oppervlaktewater te mogen lozen. Dit proces is noodzakelijk om te voldoen aan de Vlaamse normen. Met de nieuwe drinkwaterinstallaties in Kallo en Langemark gaat Milcobel nog een stap verder. Het overschot aan water afkomstig van melk/wei wordt nu met de nieuwe installaties tot drinkwaterkwaliteit opgewaardeerd.

Bij de fabriek in Langemark worden bij het maken van kaas de wrongel verwerkt tot mozzarella. Het nevenproduct dat overblijft, wei, wordt verder gefilterd om op te concentreren (lees, indikken) tot bijna 10% droge stof. Het permeaat van de filtratie werd vroeger reeds gebruikt als water van mindere kwaliteit. Nu wordt het via een extra filtratiestap opgewaardeerd (via omgekeerde osmose en UV-desinfectie) tot drinkwaterkwaliteit. Op die manier vervangt het ook gedeeltelijk stadswater, en zelfs onthard stadswater.

Door De Watergroep is hiervoor bij de fabriek een nieuwe drinkwaterinstallatie gebouwd. Eén van de grote uitdagingen was dat de drinkwaterinstallatie rechtstreeks gekoppeld moest worden aan het productieproces en aan andere infrastructuur. IAS heeft bij dit project de besturingsinstallatie van de mozzarellafabriek op verschillende plekken aangepast zodat deze gekoppeld kon worden op de nieuwe drinkwaterinstallatie.

Zie ook

Bekijk meer projecten

FrieslandCampina

FrieslandCampina  

Suiker Unie

Suiker Unie  

Sitemap