Verwerking van suikerbieten tot kristalsuiker | Suiker Unie

Consumption and Production

Suiker Unie

Suiker Unie ontwikkelt, produceert en vermarkt suiker en suikerspecialiteiten. Haar fabrieken voor de productie van suiker in Dinteloord, Vierverlaten en Anklam (Noordoost-Duitsland) behoren tot de modernste van de wereld. Net als de fabrieken in Puttershoek en Roosendaal die droge- en vloeibare suikerspecialiteiten produceren. Het hoofdkantoor staat in Dinteloord. 

Batenburg IAS heeft in de loop der jaren veel projecten uitgevoerd voor de fabriek in Dinteloord. In deze fabriek worden de suikerbieten tot kristalsuiker verwerkt gedurende de jaarlijkse bietencampagne van ongeveer half september tot half januari. Suiker wordt naar de gewenste korrelgrootte gezeefd, daarna opgeslagen en aan afnemers geleverd in de gevraagde verpakkingsvorm. Zoals kilopakken, 25 kg zakken, big bags of in bulkwagens.

Voorafgaand aan de start van de bietencampagne worden er altijd verbeteringen en aanpassingen aan de installatie uitgevoerd, waarbij Batenburg IAS vaak wordt ingeschakeld om de aanpassingen in de bestaande ABB SattLine installatie door te voeren. Projecten die uitgevoerd zijn hadden onder andere betrekking op de diksap-installatie, metaaldetectie in de bulkverlading, de bietenontvangst en de staartenpers.

Meer informatie?

Sitemap