Support

Binnen de industrie worden steeds meer zaken die niet tot de kernactiviteiten van het bedrijf behoren uitbesteed. Door de toenemende complexiteit van besturingsinstallaties moet steeds vaker een beroep worden gedaan op deskundigen.

Wij nemen u veel zorgen uit handen door op het gebied van service, onderhoud en support ondersteuning te bieden.
Kijk bij een van onze onderstaande specialisaties hoe we dit voor u op pakken.

Meer informatie?

Onderhoud

Onderhoud

De complexiteit van veel productieprocessen en elektrische besturingsinstallaties maken het lastig om deze in optimale conditie te houden. Zeker in een industriële omgeving kunnen stof en bepaalde gassen elektrische en elektronische componenten verontreinigen. Storingen veroorzaken productieverlies of andere ongewenste situaties. Het voorkomen of snel verhelpen van storingen is daarom van essentieel belang. Om deze installaties te kunnen servicen hebben wij vakspecialisten in huis met kennis en expertise op het gebied van technische installaties in de food & feed, infra, water, chemie en machinebouw.

Wij verlenen 24/7 support en preventief onderhoud vanaf de veldinstrumentatie (level 0), PLC,  SCADA en DCS (level 1 en 2) t/m de MES/MOM systemen (level 3).

De serviceafdelingen opereren vanuit de vestigingen. Wij willen met de serviceafdelingen dicht bij de klant zitten, zodat de contacten op lokaal niveau liggen en direct zijn.

Service Modules
Wij bieden een optimale dienstverlening die afgestemd is op uw wensen. De verschillende servicecontracten worden aangeboden in modules, die afgestemd kunnen worden op uw specifieke situatie.

Daarnaast hebben wij ervaring met het uitvoeren van elektrisch en mechanisch onderhoud van een groot aantal bruggen en sluizen. Maar ook voor andere installaties geldt: voorkomen is beter dan genezen.

Predictief
Een andere oplossing is predictief onderhoud. Met onze softwareoplossingen, waarbij op basis van draaiuren, aantal schakelingen of diagnosegegevens, predictief onderhoud kan worden uitgevoerd.

Support bij storingen 

Elke storing heeft invloed op de efficiency van het proces en de productie. Onze servicemonteurs, service software engineers en MES engineers staan 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar voor het oplossen van storingen. Onze service specialisten zijn goed geoutilleerd en beschikken over middelen om, vanaf elke locatie, een verbinding te maken met uw systemen.

Door het afsluiten van een servicecontract bent u verzekerd van snelle support door specialisten bij storingen aan elektrische installaties en diverse automatiserings- en besturingssystemen.

Reserveonderdelen

Bij een defect component is het meestal van belang dat deze zo snel mogelijk wordt vervangen. Reparatie duurt vaak te lang. Veel eindgebruikers houden daarom zelf reservecomponenten op voorraad. U kunt echter kosten besparen door een abonnement te nemen op de reservevoorraad.

Een defect component kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week, melden. Een vervangend component wordt u, binnen een overeengekomen responstijd, bezorgd. Dit component kunnen wij tevens voor u uitwisselen met het defecte exemplaar en, indien nodig, inregelen. Wij kunnen ook de reparatie van een defect component regelen.

Vraag ook naar de beschikbare reserveonderdelen voor Siemens S5 en Philips PC20.

Migratie van verouderde systemen
NEN 3140 inspecties

NEN 3140 inspecties

De Arbowet verplicht de werkgever een elektrisch veilige werksituatie te creëren. De normen NEN-EN 50110-1 en NEN 3140 helpen bij het waarborgen van deze elektrische veiligheid. Beenen kan voor u de verplichte periodieke NEN 3140 inspectie van laagspanningsinstallaties uitvoeren.

Het doel van de NEN 3140 inspectie is te controleren of de elektrische installatie voldoet aan de technische- en veiligheidsvoorschriften, zoals omschreven in de betreffende normen. Nieuwe elektrische installaties, evenals wijzigingen en uitbreidingen van bestaande installaties, moeten worden geïnspecteerd voordat deze in bedrijf worden genomen. Elektrische installaties moeten daarna met een passende regelmaat worden geïnspecteerd. Het doel van regelmatige inspecties is gebreken te ontdekken, die zich na ingebruikstelling kunnen voordoen en de werking kunnen belemmeren of een mogelijke gevarenbron kunnen veroorzaken. In overleg met uw installatieverantwoordelijke kunnen wij de intervaltijd tussen de inspecties vaststellen.

Sitemap