Batenburg onderdeel van Cyberweerbaarheidscentrum

DTC-subsidie voor Cyberweerbaarheidscentrum Maakindustrie Zuid-Holland

Het Digital Trust Centre (DTC) en RVO, onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, hebben aangekondigd subsidie te verlenen voor de oprichting van een Cyberweerbaarheidscentrum voor de maakindustrie in Zuid-Holland. Dit centrum wordt het expertisecentrum en informatieknooppunt voor cybersecurity-vraagstukken binnen de gehele toeleveringsketen van de maakindustrie in Zuid-Holland.

Het Cyberweerbaarheidscentrum Maakindustrie Zuid-Holland is een initiatief van Hi Delta en Security Delta (HSD) samen met Koninklijke Metaalunie, FME, InnovationQuarter, Batenburg Techniek, Boers & Co, Hittech en Lely. Deze organisaties hebben een uitvoeringscoalitie gevormd achter het Cyberweerbaarheidscentrum. Deze coalitie zal nauw samenwerken met Cyberweerbaarheidscentra Brainport & Greenport, FERM, CVD en Cyber Netwerk Drechtsteden.

Cybersecurity & Maakindustrie in Zuid-Holland
De maakindustrie staat, meer dan andere sectoren, onder druk als het gaat om cybersecurity. Dit komt doordat de industrie twee kwetsbaarheden heeft: niet alleen hun IT, maar ook hun OT (Operationele Technologie) omgeving. Het Cyberweerbaarheidscentrum Maakindustrie Zuid-Holland wil bedrijven praktische tools bieden om hun cybersecurity te verbeteren. En zal de uitdagingen van de sector aanpakken door een speciaal programma voor OT op te zetten, naast de aandacht voor IT.

Zuid-Holland is een logische locatie voor dit centrum, omdat Zuid-Holland de provincie is met de meeste maakbedrijven in Nederland. Deze meer dan 6.000 bedrijven zijn bijna uitsluitend MKB-bedrijven die beperkte mogelijkheden hebben om aandacht te besteden aan cyberweerbaarheid.

Martin van Gogh, directeur HI Delta: "Organisaties binnen de maakindustrie spelen een cruciale rol bij de uitvoering van alle belangrijke transities, zoals energie, circulair, digitalisering en robotisering. Een succesvolle cyberaanval op één bedrijf kan de hele waardeketen tot stilstand brengen: de impact is enorm. Daarom moeten we gezamenlijk werken aan cyberweerbaarheid, en is het geweldig dat Security Delta (HSD) haar expertise uit andere sectoren hiervoor inzet."

Door deze gezamenlijke aanpak sluit dit initiatief goed aan bij de doelstellingen van het DTC Cyber Weerbaarheid-subsidieprogramma, dat groepen bedrijven in niet-vitale sectoren aanmoedigt om samen te werken om hun cyberweerbaarheid te verhogen.

Wat gaat het cyberweerbaarheidscentrum doen?
De belangrijkste taak van het Cyberweerbaarheidscentrum Maakindustrie Zuid-Holland wordt in eerste instantie het geven van relevante en duidelijke informatie te verstrekken, zodat bedrijven maatregelen kunnen nemen om zich beter voor te bereiden op cyberdreigingen en incidenten.

Anne Visser, programmamanager cyberweerbaarheid bij Security Delta (HSD): "Via het cyberweerbaarheidscentrum gaan we praktisch advies bieden op verschillende volwassenheidsniveaus voor ondernemers in de toeleveringsketen. Ook gaan we bedrijven stimuleren om elkaar actief te informeren over cyberbedreigingen en best practices, zodat ze van en met elkaar kunnen leren. Een goede vertrouwensbasis is hiervoor van groot belang. Daarnaast onderzoeken we hoe we dreigingsinformatie het beste kunnen delen met bedrijven binnen de toeleveringsketen. En faciliteren we deze uitwisseling via een platform.”

Het Cyberweerbaarheidscentrum Maakindustrie Zuid-Holland zal:

  • Verstrekken van actuele, relevante en duidelijke (dreigings)informatie op strategisch, tactisch en operationeel niveau.
  • Werken aan het verhogen van de bewustwording rondom digitale veiligheid bij ondernemers, CEO's, managers en medewerkers.
  • Oprichten van een digitaal loket voor hulp en advies.
  • Opzetten van een platform voor het delen van dreigingsinformatie
  • Expertbijeenkomsten faciliteren voor kennisdeling en netwerken.
  • Gezamenlijke inkoop van cybersecuritydienstverlening faciliteren (zoals ondersteuning voor security monitoring via gezamenlijke service inkoop).

 

Dit centrum is een vervolg op het Cyberweerbaarheidscentrum Greenport, dat wordt ondersteund door DTC, MRDH en Provincie Zuid-Holland.

 

 

 

Sitemap