Industrial Cybersecurity in de watersector

Clean Water

Op 31 mei 2022 heeft Batenburg Industrial Automation (Batenburg Beenen, Batenburg IAS en Batenburg Magion) in samenwerking met Waterfall Security een seminar georganiseerd over Industrial Cybersecurity in de watersector. Vertegenwoordigers van de Nederlandse drinkwaterbedrijven en waterschappen kregen een gevarieerd programma aan presentaties voorgeschoteld, verzorgd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterschap, drinkwaterbedrijf Vitens, Waterfall Security en Batenburg Magion. Tijdens de presentaties werd nader ingegaan op het versterken van de cyberweerbaarheid in de watersector, de uitdagingen voor een digitaal waterbedrijf, de security life-cycle aanpak binnen de Operationele Technologie (OT) en security vanuit een operationeel risico perspectief.

Daarnaast was er veel ruimte voor onderlinge interactie, waarbij nader met elkaar kennis gemaakt werd en ervaringen omtrent aanpak en uitvoering met elkaar uitgewisseld werden. De algehele conclusie van de middag was dat de deelnemende organisaties de security van hun eigen operationele systemen goed op orde hebben. Wel werd er geconstateerd dat nauwere onderlinge samenwerking op dit gebied kan zorgen voor een verbetering van de OT security voor de sector in zijn geheel. Het delen van specialistische kennis en ervaring vergroot het weerbaarheidsniveau van de watersector in het algemeen en daardoor ook van de daartoe behorende individuele organisaties. De kennis en ervaring aanwezig bij specialistische partijen zoals Waterfall Security en Batenburg Industrial Automation zijn hierbij onmisbaar.

Het op een praktische en beheersbare manier inrichten van een goed beveiligde OT omgeving waardoor cyberrisico’s beheersbaar worden gemaakt is voor elke organisatie van cruciaal belang, waarbij het doorlopende onderhoud niet vergeten mag worden. Wij helpen u met beide aspecten graag verder!

 

 

 

Sitemap