Proces data bevat voor uw organisatie een grote bron aan waardevolle kennis. Het destilleren van de nuttige informatie vanuit deze grote hoeveelheid aan data is geen eenvoudige opgave.
Batenburg Magion levert oplossingen voor het inzichtelijk maken van belangrijke prestatie indicatoren (KPI’s) zoals bijvoorbeeld Asset Health, Overall Equipment Efficiency (OEE), Energy management en (CO2) emissie. Ook assisteren we bij het verder optimaliseren van uw proces door middel van alarm reductie en/of het verder verbeteren van uw regelkringen (loop tuning).

 

OEE
Batenburg Magion biedt een oplossing waarmee het proces rondom de bepaling van de ‘Overall Equipment Effectiveness’ (OEE) inzichtelijk gemaakt wordt. Deze ‘Daadwerkelijk Effectieve Benuttingsgraad van Machines’ is een belangrijk onderdeel binnen verschillende methodieken en strategieën zoals: ‘Total Productive Maintenance’ en ‘Lean Manufacturing’, ‘WCOM’ en ‘Six Sigma’. Hierin wordt een optimalisatie van de beschikbaarheid van de procesinstallatie en gebruikte machines en apparatuur nagestreefd

 

 

Emissie monitoring
In deze tijd van verscherpte milieuwetgeving (denk aan het klimaatakkoord van Parijs 2015) wordt het accuraat bepalen van de impact van uw installatie op het milieu steeds relevanter. Gegevens over de energie consumptie en CO2 footprint zijn hierin belangrijke factoren. Het is daarom dan ook noodzakelijk om aspecten zoals het soort emissie, de hoeveelheid en de duur goed in kaart te brengen. Batenburg Magion heeft hiervoor een oplossing ontwikkeld die de emissie van uw unieke installatie niet alleen inzichtelijk maakt maar ook voldoet aan de wettelijk gestelde eisen met betrekking tot traceerbaarheid.
Asset Health
Door het monitoren van verschillende procesindicatoren kan bepaald worden of uw installatie nog werkzaam is binnen de vooraf gestelde productiedoelen. Indien dit niet het geval is wordt u op de hoogte gesteld en bestaat de mogelijkheid dat het tijd is voor preventief onderhoud (preventive maintenance). Een dergelijke applicatie kan verder worden uitgebreid tot het signaleren van situaties die aanleiding kunnen geven voor voorspellend onderhoud (predictive maintenance). In beide gevallen behoord de integratie met onderhoudssystemen als Maximo en SAP tot de mogelijkheden. 

 

 

Decision Support
Beslissingen over de aansturing van het productieproces (in de controle kamer) wordt vaak onder tijdsdruk genomen. Daarom moet bij de procesoperator zoveel mogelijk relevante kennis en informatie van het proces aanwezig zijn, zodat hij snel de juiste beslissing kan nemen. Batenburg Magion is gespecialiseerd in het implementeren van decision support-systemen op realtime basis. Deze oplossingen zijn vaak bedrijfs- en tijdkritisch en ondersteunen taken als monitoring, diagnostiek, planning en voorspelling. Wij gebruiken een aantal omgevingen om intelligente, realtime software-oplossingen te ontwikkelen, zoals Gensym G2®.Alarm Management
Zinvolle berichtgeving naar de processoperator toe, zonder een overvloed aan alarmmeldingen. Onze praktische aanpak (gebaseerd op de ISA 18.2 norm) op het gebied van alarmstrategieën, zowel voor nieuwe systemen als voor bestaande situaties, leidt snel en concreet tot resultaten. Hierdoor komt de operator weer aan zijn eigenlijke taak toe: het productieproces zo efficiënt en optimaal mogelijk te laten verlopen.Advanced Process Control
Een belangrijke methode om een productieproces verder to optimaliseren is het gebruik van Advanced Process Control. Hiervoor hebben wij een “vijf-stappenplan” opgesteld, wat begint met het zogenaamde “tunen” van uw bestaande regelkringen en eindigt met het invoeren van een regelstrategie die gebaseerd is op productkwaliteit en bedrijfsresultaat.Sitemap