De opgeslagen data en informatie zijn alleen van voordeel wanneer deze op een overzichtelijke en ondubbelzinnige manier gepresenteerd wordt. Batenburg Magion levert hiervoor oplossingen die aansluiten bij uw behoeften. Hierbij kan o.a. gedacht worden aan (web-based) rapportage en dashboarding, mobile-apps en augmented-reality.

Rapportage
Gaan er van uw vele Excel rapporten verschillende versies in het bedrijf rond? Is het bijhouden van al die rapporten een nachtmerrie geworden? Batenburg Magion heeft hiervoor de oplossing: rapportage op basis van web-technologie. Het voordeel: iedereen binnen de organisatie kijkt online naar dezelfde rapporten met dezelfde gegevens. Niet langer dolen er verschillende versies van hetzelfde rapport door de organisatie rond. De discussie over de betrouwbaarheid van de gerapporteerde gegevens wordt een stuk eenvoudiger. Eén versie van de waarheid. En omdat deze web-gebaseerde rapporten centraal worden beheerd zijn ze altijd up-to-date. En wilt u ook wat tastbaars, dan is het afdrukken of een export naar pdf-formaat dan is dat voor onze oplossing geen probleem.

 

 

Dashboarding
Wilt u een makkelijke manier om de status van uw installatie te overzien? Denkt u dan aan proces en/of status overviews of misschien aan operationele dan wel maintenance dashboards? Batenburg Magion levert web-applicaties die u op een intuïtieve manier inzicht geven. En indien gewenst verzorgen we een volledige integratie in onze rapportage oplossing.​Eventframes
Het bijhouden van uptime en downtime van uw installaties, machines en apparatuur kan een hele opgave zijn. Vooral als er verschillende start- en stoptijden in het spel zijn, of deze elkaar juist heel snel achter elkaar opvolgen. Ook hier kan Batenburg Magion uitkomst bieden. Door gebruik te maken van bestaande opgeslagen proces data wordt het bijvoorbeeld mogelijk te detecteren hoeveel draaiuren een pomp heeft gemaakt over een bepaalde periode, of hoelang een veiligheidsklep erover doet om te sluiten (nadat hiertoe een commando is gegeven). Hiervoor hoeft men dus niet langer meer het veld in om (al dan niet handmatig) deze metingen uit te voeren. De resultaten van deze analyses worden verrijkt met relevante informatie en getoond in onze rapportage oplossing. En indien gewenst kunt u deze informatie verder aanvullen door middel van handmatige invoer van gegevens of informatie, waarbij ook de traceerbaarheid van deze toevoegingen meegenomen kan worden.

 

Sitemap