Data validatie is geen leuk proces en vergt veel effort. Waarom zijn zoveel bedrijven er dan toch zo druk mee?

Om bovenstaande vraag te beantwoorden en te kijken hoe dit proces vereenvoudigd kan worden moet eerst duidelijk zijn wat Data Validatie eigenlijk is en wat de voordelen van dit proces zijn.

Data Validatie is:
 • Een proces waarbij foutieve waarden gecorrigeerd worden. Dit wordt uitgevoerd door iemand met de juiste kennis van het productieproces.
 • Een manier om altijd correcte proceswaarden te krijgen. Dit wordt centraal gedaan zodat iedereen dezelfde gecorrigeerde waarden gebruikt.

FotoHierdoor:
 • Kan iedereen die werkt met proceswaarden ervan uitgaan dat de gegevens kloppen.
 • Zijn alle rapporten gebaseerd op dezelfde juiste waarden.
 • Zal de communicatie (intern en naar derden) betreffende proceswaarden gestroomlijnd worden.

In een werkende fabriek worden vele proceswaarden zoals bijvoorbeeld debietmetingen opgeslagen. Helaas gaat dit niet altijd goed. Een meting kan falen, kabels kunnen beschadigd raken of er gaat iets mis bij de opslag van de gegevens. Dit zijn maar een paar voorbeelden waarom de opgeslagen procesdata incompleet of incorrect zou kunnen zijn. Dit geeft aan waarom Data Validatie noodzakelijk is, maar ook dat het een heel zoekwerk wordt om de data te vinden die gecorrigeerd moet worden.


Magion kan dit proces misschien niet leuker maken, maar wel makkelijker. Wij hebben een systeem ontwikkeld dat helpt bij de volgende stappen:
 1. Automatische detectie van afwijkingen.
  Denk hier bijvoorbeeld aan het vinden van spikes, freezes en ontbrekende waarden, enz.

 2. Notificaties wanneer er afwijkingen gevonden zijn.
  Degene die de correcties zal gaan uitvoeren hoeft niet zelf te kijken of actie gewenst is. Het systeem zal diegene automatisch op de hoogte brengen via een e-mail of ander soort bericht.

 3. Assistentie bij de manuele correctie van foutieve of missende waarden.
  Via een webpagina is de data die gecorrigeerd moet worden makkelijk te vinden. De gebruiker wordt begeleid bij het invoeren van de correcte data en indien gewenst kan d.m.v. het ‘4-ogen principe’ de nieuwe data door een ander goedgekeurd worden.

 4. Automatische update van calculaties en rapportage op basis van de gecorrigeerde waarden.
  De calculaties, en alle daarvan afhankelijke calculaties, die gebaseerd zijn op de procesdata zullen na correctie herberekend worden. Ook de rapportages zullen daardoor ge-update worden met de correcte waarden.

 5. Logging van alle acties binnen het systeem.
  Het systeem houdt bij wat de verschillende acties zijn geweest. Dit is niet alleen wie wat gedaan heeft en waarom, maar ook welke calculaties er zijn herberekend en wat de gevolgen daarvan zijn.

  Geïnteresseerd naar de mogelijkheden van dit systeem met de diverse ingebouwde hulpmiddelen die u helpen bij uw werkproces?

 

Neem dan contact op met Magion

Sitemap