Hoe dragen we bij aan een toekomstbestendige & duurzame wereld?

Hoe kunnen we er met zijn allen voor zorgen dat we in een wereld leven die ook voor onze toekomstige generaties een fijne plek zal zijn om te vertoeven? Waar we op een harmonieuze manier en met respect voor onze leefomgeving onze plaats op aarde vinden. Iedereen kent wel de spreuk toegeschreven aan de “Native Americans”: “We hebben de aarde niet geërfd van onze ouders, maar we hebben haar in bruikleen gekregen voor onze kinderen.”

Maar wat kunnen we zelf doen? Wel, álles begint bij onszelf. We kunnen voor onszelf en voor diegenen die na ons komen het verschil maken door ons gedrag met kleine individuele stapjes aan te passen binnen onze eigen invloedssfeer. Veel kleine stapjes voorwaarts zorgen op termijn voor een grote stap die impact maakt.

De weg zal niet eenvoudig zijn en we zullen op elkaar moeten steunen om aan de oplossing voor de klimaatverandering te werken. Hoe we dat bij Magion doen, leggen we hieronder verder uit.Magion heeft in de loop van de voorbije decennia behoorlijk wat ervaring opgedaan en is toonaangevend in de specifieke domeinen waarin ze actief is. Een van de vragen die wij ons tegenwoordig stellen, is hoe wij onze klanten kunnen ondersteunen bij hun uitdagingen om de wereld milieuvriendelijker en duurzamer te maken. Wij vinden dat dit ónze verantwoordelijkheid is en tegelijkertijd is het voor Magion ook de beste manier om te innoveren, verbeteringen te implementeren en onze ervaring, kennis en praktische tips te delen met onze klanten. Het is immers onze multidisciplinaire knowhow die ons in staat stelt om de beste oplossingen voor onze klanten aan te dragen.

Onze bagage aan ervaring en het slim en efficiënt gebruik maken van de beschikbare technologieën, stellen ons in staat om veranderingen op systeemniveau te stimuleren en trajecten naar een duurzame economie mogelijk te maken. Het is ook belangrijk om weten dat, naarmate we meer te weten komen over de diverse manieren om dat doel te bereiken, we een bijdrage leveren om aan te tonen dat zulke fossielvrije toekomst ook haalbaar is.

Magion is o.a. actief bij het inrichten van de automatisering van wind- en zonneparken. Een ander voorbeeld is dat Magion helpt met het inzichtelijk maken van productiegegevens ten behoeve van emissie reducties.
Voor Magion is het duidelijk dat automatisering, digitalisering en autonomie geen doel op zich zijn. Maar het kan ons en onze klanten helpen om een aantal doelstellingen te bereiken om veiliger, efficiënter, goedkoper en duurzamer te werken en te opereren. Wij zetten ons in voor het delen van onze specifieke, discipline overschrijdende kennis waarmee wij onze klanten kunnen ondersteunen in de realisatie van veerkrachtige, emissievrije systemen.

Het koppelen van diverse systemen binnen een fabriek en het stroomlijnen van veilige data uitwisseling tussen die systemen leidt tot verhoogde efficiëntie waardoor er duurzamer en op een meer ecologische wijze gewerkt kan worden.
Gezien de enorme investeringen in automatiseringssystemen (in het bijzonder DCS-systemen) en de grote tijdspanne waarin deze systemen operationeel dienen te zijn, is het altijd een goed moment om bij migraties de nodige stappen te maken om nieuwe technieken te integreren. Hierdoor is men beter voorbereid op de uitdagingen die zich de komende decennia zonder twijfel zullen gaan aandienen.

Bij Magion geloven wij erin dat, door te beginnen met het nemen van kleine stappen, vaak snel een tastbaar resultaat geboekt kan worden. Hierdoor stijgt het vertrouwen in de systemen en toepassingen waarmee gewerkt wordt. Dit leidt op zijn beurt tot een verhoogde acceptatiegraad waardoor een verandering in de manier van werken mogelijk wordt. Het enthousiasme neemt toe en iedereen in de keten gaat zijn of haar steentje bijdragen om de transitie naar een duurzame economie te bewerkstelligen.  

De digitalisering zal hier een steeds belangrijkere rol in gaan spelen. Magion ijvert ervoor om daarin een helpende hand te bieden met als doel om een betere wereld achter te laten dan die we in bruikleen hebben gekregen.


Bent u na het lezen van dit stuk nieuwsgierig naar wat Magion voor uw organisatie kan betekenen?
Sitemap