Hoe gebruik je de best beschikbare technieken om verontreiniging te beperken?


Milieu regels, elk bedrijf heeft er mee te maken én moet er aan voldoen. Zo zijn er regels voor hoeveel geluid een bedrijf mag maken, welke afvalstoffen het bedrijf heeft én de gevolgen hiervan voor lucht en bodem. Nog een stapje verder gaan de regels voor grote industriële bedrijven, die vallen onder de richtlijn industriële emissies. Deze richtlijn is gericht op preventie en bestrijding van milieuverontreiniging. De bedrijven zijn verplicht de best beschikbare technieken te gebruiken om verontreiniging te beperken, zo min mogelijk energie en grondstoffen te gebruiken én zo min mogelijk afval te produceren.

Emission Registration System
BP Raffinaderij Rotterdam is één van de bedrijven die zich aan deze richtlijn moet houden, en heeft daarvoor de hulp ingeschakeld van Batenburg Magion. Om te voldoen aan de eisen m.b.t. de milieu vergunning ten behoeve van de license to operate is er een Emission Registration System geïmplementeerd. Aan de hand van data uit het AVEVA PI Systeem wordt met behulp van een model en calculaties in het Asset Framework (PI-AF) de emissie van de raffinaderij berekend. Het Batenburg Magion Application Framework is ingezet voor visualisatie en rapportage doeleinden.

Door deze opzet worden de emissies op real time (uur)basis berekend en gerapporteerd. Hierdoor kan de operator het proces bijsturen om onder de in de vergunning vastgelegde limietwaarden te blijven. Ook het proces van het opmaken en versturen van de rapportage naar de overheid is significant efficiënter geworden.

 

Proactief handelen
Het is voor het eerst dat een dergelijk systeem voor real time emissie rapportage wordt toegepast bij een grootschalige petrochemische installatie. Meestal worden deze rapportages achteraf (bijvoorbeeld in Excel) gedaan, waardoor het niet meer mogelijk is om procesparameters aan te passen om binnen de grenzen van de vergunning te blijven.

De Excel bestanden die gebruikt werden voor de emissie berekening (achteraf) waren deels niet meer werkend. Het onderhoud van deze bestanden was niet meer mogelijk, doordat de kennis hiervan niet meer aanwezig was binnen de raffinaderij. Omdat er per 1 januari 2019 aan nieuwe eisen m.b.t. de milieuvergunning diende te worden voldaan, is een project gestart om real-time web gebaseerde rapportages te ontwikkelen.


Het Batenburg Magion Application Framework
De productiedata die aan de basis ligt van de emissie rapportage werd al opgeslagen in het bestaande AVEVA PI Systeem van de raffinaderij. PI-AF werd onderkend als krachtige tool voor het maken van real time analyses op 24/7 basis. Het bestaande Batenburg Magion Application Framework heeft de capaciteit om de werkwijze die benodigd is voor het opstellen van de rapportages te faciliteren en zorgt daarnaast voor web gebaseerde weergave van de resultaten. Hierdoor kunnen de rapporten door iedereen opgeroepen worden (die daartoe de rechten heeft), met originele data uit PI en PI-AF én wordt vermeden dat er kopieën gemaakt worden van de rapporten, die dan elk weer hun eigen leven gaan leiden.

Voldoen aan de regels
De uitdaging voor het opzetten van het Emission Registration System zat met name in het doorgronden van de regels m.b.t. emissies en de calculaties die hieraan ten grondslag liggen. Daarnaast moest de werkwijze van BP Raffinaderij Rotterdam en de manier waarop de rapportage naar de overheid gedaan dient te worden, in de uiteindelijke werking van de applicatie zitten. Hiervoor is veel overleg gevoerd met de gebruikersgroep binnen de organisatie van BP Raffinaderij Rotterdam. De calculaties (geconfigureerd in PI-AF) zijn ge-audit door DNV-GL.  Ecologische footprint
Doordat de emissies van de raffinaderij nu op real-time basis inzichtelijk zijn, kan sneller bijgestuurd worden in geval van dreigende overschrijding. Daarnaast kunnen aan de hand van de rapportages verbeterplannen opgesteld worden, om de ecologische footprint van de raffinaderij blijvend verder te verlagen.

 

Over Batenburg Magion
Batenburg Magion ontwikkelt bij veel klanten toepassingen met behulp van het AVEVA PI Systeem  en het eigen ontwikkelde Batenburg Magion Application Framework. Deze toepassingen hebben allemaal tot doel het verduurzamen van de industriële processen en productie, het verbeteren van de veiligheid van de installaties en het efficiënter maken van de organisatie.

Sitemap