Samga en Magion laten IT en OT convergeren

Historisch gezien gaat het Antwerpse SAMGA, een bedrijf dat gespecialiseerd is in graanopslag, reeds terug tot het eind van de 19e eeuw toen de haven van Antwerpen de spil was van de graanhandel in België. Het 1e graanmagazijn werd immers reeds gebouwd in 1895. Een 2e silogebouw werd in de jaren ’30 opgericht en de laatste uitbreiding dateert alweer van de jaren ’70.


 
Na jaren van intensief gebruik was er nood aan een grondige renovatie van de graan terminal, gecombineerd met het actualiseren van de proces operaties naar de huidige, eigentijdse normen en standaarden.
Onder begeleiding van Rudi Verberck (SAMGA), met de ondersteuning van zijn team: Bart De Jongh en Tony Steinfort, werden enkele jaren geleden de verticale graansilo’s fors onder handen genomen. Bijkomend werden er ook horizontale vlaksilo’s gebouwd, nieuwe transportbanden voor de laad- en losinstallatie én een hydraulische kraan aangekocht, die ingezet worden voor de opslag en verwerking van droge bulk.

Niet enkel de mechanische installaties werden toen vernieuwd maar er werd uiteraard ook de nodige aandacht geschonken aan de industriële automatisering van de terminal. Daarvoor ging SAMGA te rade bij Magion. Want Magion is, als engineering bureau, o.a. gespecialiseerd in proces control & automation. De samenwerking tussen SAMGA en Magion verloopt al jaren vlekkeloos waardoor er een voortreffelijke vertrouwensrelatie is ontstaan die recent nog culmineerde in een bijzonder project. Hiervoor heeft Magion voor SAMGA, in het kader van de verdere doorgedreven automatisering van de silo-operaties, hun IT- en OT-infrastructuur in kaart gebracht. Hierbij werd er een verbeteringsontwerp opgesteld om te komen tot een veilige, toekomstbestendige en schaalbare OT-infrastructuur. Uiteraard werd er rekening gehouden met de diverse site-specifieke componenten (o.a. camera’s, weegbrug, kantoornetwerk) die de dagelijkse werking van de terminal garanderen. De uiteindelijke nadruk lag op een veilige en optimale koppeling tussen de IT en OT omgeving van SAMGA.

Rudi Verberck reageert: “Dit ontwerp, gebaseerd op een gap-analyse onderzoek en héél specifieke consultancy van Magion, heeft er toe geleid dat er voor SAMGA een unieke oplossing is uitgewerkt waarbij SAMGA met een gerust gemoed de terminal operaties kan verder zetten en bijkomend ook positief naar de toekomst kan kijken waar nieuwe investeringen perfect aansluiten op de gekozen oplossing.


 
Bij Magion hebben we steeds beschikbare kennis en ervaring om onze klanten maximaal te assisteren en ondersteunen bij hun industriële cybersecurity doelstellingen. Hierbij helpen we o.a. om met risico inschatting en advies tot oplossingsgerichte resultaten te komen. Kortom, Magion helpt u verder om een veilige en optimale koppeling tussen de IT en de OT omgeving te realiseren.

Wilt u weten wat Magion voor uw bedrijf en productieproces kan betekenen? Of worstelt u ook met de veiligheid van uw OT infrastructuur?

Neem dan contact op met ons

 

 

Sitemap