BP Raffinaderij Rotterdam

Klantvraag: 

 • Een nieuw Emissie Registratie Systeem (ERS) per 1 januari 2019 gebaseerd op Continue Emissie Monitoring Systemen (CEMS).
 • Volgens de EN 17255-1 normering voor “Stationary source Emissions — Data acquisition and handling systems”.

Situatie

 • Ten gevolge van de vernieuwde milieu- en omgevingsvergunning van de raffinaderij,
  worden nieuwe eisen gesteld aan de emissie metingen en rapportages.
 • Het systeem wat hiervoor ingericht was, voldeed niet langer aan deze vernieuwde eisen. Veel berekeningen werden ook niet meer correct uitgevoerd, waardoor er maandelijks veel handmatige aanpassingen gedaan moesten worden wat veel tijd kostte.
 • Het systeem was gebaseerd op Microsoft Excel en Visual Basic scripts, waardoor het niet geschikt was om een audit succesvol te doorstaan. Bovendien was het daardoor ook moeilijk onderhoudbaar.

Oplossing

 • Een nieuw ERS systeem is ontwikkeld, waarbij gebruik gemaakt is van OSIsoft
  PI-AF en Advanced Analytics voor alle berekeningen en herberekeningen (in
  geval van correcties of handmatige invoer van gegevens).
 • Het Magion Applicatie Framework is gebruikt voor het ontwikkelen van een
  web applicatie die de maandelijkse en jaarlijkse rapportages weergeeft en die
  de gebruiker in staat stelt correcties en handmatige invoer van gegevens te
  doen volgens een vooraf gedefinieerd werkproces.

Projectresultaat

De eisen die gesteld zijn aan de nieuwe milieu- en omgevingsvergunning van de raffinaderij zijn in het nieuwe ERS systeem geïmplementeerd, zodat de productievergunning veiliggesteld is.

Gebruikers kunnen alle informatie en functionaliteit (binnen de beveiligde netwerk structuur) middels een web browser benaderen, waardoor lokaal aanwezige documentatie niet meer noodzakelijk is. Handmatig ingevoerde waarden en correcties zorgen voor een automatische herberekening van de resultaten. Tussentijdse resultaten worden per minuut doorgestuurd naar het DCS, waardoor de bedrijfsvoering binnen de grenzen van de vergunning verder geoptimaliseerd kan worden.

Referentie

"De ingebruikname van het ERS systeem heeft ons operations team real-time inzicht gegeven in de emissies van de raffinaderij.


Dit geeft onze operators een enorm voordeel, omdat ze nu beslissingen kunnen maken die gebaseerd zijn op directe terugkoppeling van gegevens uit de fabriek."

Sitemap