Dana Petroleum

Consumption and Production

Klantvraag:


Ondubbelzinnige productie rapportage die toegankelijk is voor alle belanghebbenden
binnen de organisatie.

Situatie

 • Informatie over productie- en onderhoudsprocessen is verspreid over
  verschillende systemen die op de diverse productie (offshore) en kantoorlocaties aanwezig
  zijn.
 • Productiedata wordt opgeslagen op lokale systemen en is daardoor niet beschikbaar voor gebruikers die geen toegang hebben tot deze lokale systemen.
 • Berekeningen worden uitgevoerd in Excel, wat ook gebruikt wordt om de uitkomsten van deze berekeningen op te slaan.
 • Productie rapporten worden via e-mail verstuurd aan de belanghebbenden binnen de organisatie.
 • Het onderhoud van deze Excel bestanden is problematisch en vragen werden gesteld over de juistheid van de gepresenteerde resultaten, aangezien kopieën van deze op Excel gebaseerde productie rapporten tot verschillende versies van de waarheid konden
  leiden.

Oplossing

 • Een dagrapportage applicatie is ontwikkeld, die gebruik maakt van opgeslagen productie
  data in het AVEVA systeem.
 • Berekeningen worden uitgevoerd middels PI-AF en Advanced Analytics.
 • Het MAGION Applicatie Framework is gebruikt voor het ontwikkelen van een web applicatie die de dagrapporten weergeeft en de gebruiker de mogelijkheid geeft om middels handmatige invoer context aan de gegevens toe te voegen.
 • Met behulp van het MAGION Applicatie Framework werd het ook mogelijk om gegevens van andere systemen zoals bijvoorbeeld een laboratoriuminformatiesysteem (LIMS) toe te voegen aan de rapportages en om data ter beschikking te stellen aan bijvoorbeeld
  onderhoudsbeheerssystemen (zoals MAXIMO) voor het genereren van werkorders.

Projectresultaat

Alle informatie betreffende de dagelijkse productie per locatie is op één plaats terug te vinden. Gebruikers hebben toegang tot de informatie via hun webbrowser en kunnen context aan de gegevens toevoegen zonder dat zij daarvoor op lokale systemen hoeven in te loggen.


Alle belanghebbenden zien dezelfde gegevens in de rapportages, zonder dat hiervoor lokale kopieën van de rapporten gemaakt hoeven te worden. Het blijft wel mogelijk om PDF versies van rapporten te genereren voor validatie doeleinden.


De applicatie is eenvoudig uit te breiden met meerdere rapportages voor specifieke onderwerpen zoals allocatie, chemicaliën en draaiuren rapportages

Referentie

"Bedankt voor jullie hulp bij het opzetten van dit systeem.


Mooi voorbeeld hoe we op een ‘hands-across-the-sea’ manier kunnen werken, tussen
Dana Petroleum Nederland – Batenburg Magion – Dana Petroleum UK."

Sitemap