Productierapportage met Power BI bij een chemische multinational

Klantvraag:

Vervanging van verschillende lastig te onderhouden rapportage tools (AspenTech SQLplus script/ Excel) naar corporate standard Power BI. 

Inleiding

  • De corporate standard voor rapportage is aangepast naar Power BI en daarmee moesten verschillende rapporten, die vanuit script/ Excel werden opgebouwd, omgezet worden naar Power BI rapporten.
  • Binnen de verschillende rapportage tools werd databewerking toegepast die ook omgezet moest worden.
  • Databewerkingen vonden plaats op data die beschikbaar was in een database waarbij tijdelijke tussenwaarden bepaald werden om uiteindelijke productiegetallen te bepalen.

Oplossing

  • Power BI is een krachtige rapportage tool waarin data op allerlei manieren gevisualiseerd kan worden.Verder is het mogelijk om databewerkingen toe te passen, maar de opties zijn vrij beperkt en lastig inzichtelijk te maken. Daarom zijn de meeste databewerkingen op database level ingevoerd.
  • Binnen Power BI is gebruik gemaakt van de kracht van “measures” om aggregaten (sommaties/gemiddelden/ year-to-date waarden) te bepalen.
  • Er is voor gekozen om het wegschrijven van waarden vanuit het script te blijven doen, om de dataconnectie vanuit de database met Power BI op read-only te houden.
  • Met behulp van standaard visualisaties en filters zijn er verscheidene rapporten gepubliceerd in Power BI Service met een data gateway om ervoor te zorgen dat de data up-to-date is. Daarnaast zijn de rapporten makkelijk aan te passen naar een ander tijdsinterval en er kan dankzij de interactieve filtering van Power BI makkelijk gekeken worden naar bijvoorbeeld data gerelateerd aan een bepaald product of event.

 

Projectresultaat

  • Dag-, week- en maandrapporten zijn succesvol omgezet naar corporate standard Power BI met alle benodigde databewerkingen.
  • De rapporten kunnen door de belanghebbenden online bekeken worden vanaf verschillende devices.
  • Daarnaast blijft de data up-to-date zonder verdere manuele handelingen.
Sitemap