Migratie PI ProcessBook displays naar PI Vision

Klantvraag: 

Onze klant maakt al geruime tijd gebruik van een eigen AVEVA Systeem voor de opslag van plantdata. In de loop der jaren zijn in eigen beheer veel PI ProcessBook displays ontwikkeld voor onder meer installatie overzichten, productieoverzichten maar ook voor procesdata analyse door proces engineers. Mede vanwege de aflopende ondersteuning vanuit leverancier OSIsoft op het PI ProcessBook pakket, is ervoor gekozen om een deel van deze displays over te gaan zetten naar PI Vision. Dit biedt ook een kans om deze displays volgens een uniforme standaard op te gaan zetten. Magion geeft al langere tijd ondersteuning op het onderhoud en beheer van het PI Systeem. Zodoende is aan Magion gevraagd een voorstel te doen voor een uniforme
standaard voor het opzetten van PI Vision displays voor de installatie. Tevens is gevraagd om een aantal PI ProcessBook displays met het overzicht van de diverse onderdelen van de productie-installatie volgens deze standaard te migreren naar PI Vision.

Inleiding

OSIsoft, leverancier van het PI Data Historian systeem, heeft aangegeven de ondersteuning op het PI ProcessBook pakket in 2024 te gaan staken. Het PI ProcessBook pakket wordt als
onderdeel van het PI Systeem gebruikt voor de visualisatie van procesdata opgeslagen in de PI data archieven. Deze taak wordt overgenomen door het PI Vision pakket, wat door
OSIsoft als opvolger van PI ProcessBook is aangemerkt. OSIsoft adviseert daarom om bestaande visualisaties (displays) in PI ProcesBook te migreren naar PI Vision.


Veel bedrijven gebruiken PI ProcessBook displays voor productieoverzichten en houden ze bij de hand bijvoorbeeld bij het teamoverleg van operations, maintenance, plant management, etc. Het pakket is ook bij uitstek geschikt voor bijvoorbeeld process engineers om snel bepaalde data uit het PI Systeem te trenden en te analyseren, of om te achterhalen
wat er zich in de plant op enig moment af heeft gespeeld.


Het PI Vision pakket maakt gebruik van andere technologieën dan het PI ProcessBook pakket.
Hierdoor is het in veel gevallen niet mogelijk om bestaande PI ProcessBook displays eenvoudig één-op-één over te zetten naar PI Vision. Het werken vanuit een filosofie en een
gestructureerde aanpak is daarom aan te bevelen.

Oplossing

Om de PI Vision displays gestructureerd op te zetten en eenvoudig onderhoudbaar te maken, is ervoor gekozen om te werken via een PI-AF (Asset Framework) hiërarchie. De structuur hiervoor is ontworpen aan de hand van de S88 filosofie.
Voor de opzet van de displays is een algemeen ontwerp gemaakt, waarin afspraken zijn vastgelegd over te gebruiken symbolen en kleurcodes. Op die manier is gewaarborgd dat ieder display eenzelfde opzet en uitstraling heeft.
De belangrijkste displays met overzichten van de productie installatie zijn gemigreerd volgens de afgesproken ontwerpen.

Projectresultaat

De belangrijkste PI ProcessBook overzichtsdisplays zijn gemigreerd naar PI Vision. Deze displays worden nu dagelijks gebruikt in het operationeel overleg.
Door standaardisering is het gelukt om de overzichten een uniforme uitstraling te geven, waardoor ze door de gebruikers sneller en eenvoudiger te interpreteren zijn.
Door de opzet van de standaarden en het gebruik van PI-AF zijn gebruikers zelf in staat om displays in PI Vision te ontwikkelen. Zodoende kunnen ze zelf eigen in gebruik zijnde PI ProcessBook
displays migreren naar PI Vision.

Sitemap