Olam Cocoa

Klantvraag: 

 • Het bepalen van de oorzaken van productieverliezen gebruik makend van de OEE meetmethode.
 • Deze oorzaken dienen geclassificeerd te kunnen worden, zodat duidelijk wordt welke oorzaken het vaakst voorkomen dan wel voor de grootste verliezen zorgdragen.
 • Deze informatie helpt bij het prioriteren van onderhoudswerkzaamheden, zodanig dat deze in het belang van een zo hoog mogelijk productieresultaat komen te staan.

Inleiding

 • OEE (Overall Equipment Effectiveness) is een meetmethode waarbij productieverliezen
  inzichtelijk gemaakt worden, om ze vervolgens te elimineren middels verbeterprogramma’s zoals TMP (Total Productive Maintenance), Lean Manufacturing, WCOM, of Six Sigma.
 • Met behulp van OEE worden de verliezen bepaald voor ieder specifiek productie- of bedrijfsproces.
 • Deze individuele verliezen worden gerelateerd aan de 6 grote verliezen volgens de TPM verbeterstrategie.
 • Bovenop deze 6 grote verliezen worden ook de laad- en losverliezen meegenomen, inclusief deze verliezen wordt ook wel gesproken van TEEP (Total Effective Equipment Performance).

Oplossing

 • PI-AF wordt gebruikt om situaties van productiestilstand en vermindering te detecteren.
 • Het Magion Applicatie Framework is gebruikt om een web applicatie te ontwikkelen die operators en onderhoudspersoneel de mogelijkheid biedt deze situaties handmatig te classificeren en de resultaten te visualiseren, zodat de OEE bepaald en gerapporteerd kan worden.

Projectresultaat

 • Inzicht in de belangrijkste oorzaken van productieverliezen per productie- en procesonderdeel.
 • Overzicht van oorzaken van productieverliezen die aandacht behoeven dan wel verholpen dienen te worden om de productieresultaten te verbeteren.
Sitemap