Olie en gas multinational

Klantvraag:

Accurate test van veiligheidskleppen volgens de laatste veiligheidsregelgeving.

Situatie

 • Veiligheidsregelgeving vereist dat veiligheidskleppen regelmatig binnen een vooropgesteld interval getest worden. Deze zogeheten ‘stroke-tests’ moeten worden uitgevoerd om te bepalen of de veiligheidsklep zijn functie (openen of sluiten) kan uitvoeren binnen de daarvoor bepaalde tijd.
 • Stroke tests worden vaak uitgevoerd door de klep vanuit het DCS systeem open of dicht te sturen, waarbij in het veld gemonitord wordt of de klep ook daadwerkelijk beweegt. Hierbij worden soms stopwatches gebruik om de tijd te meten die de klep erover doet om de veilige positie te bereiken.
 • Een (ongeplande) productieverstoring heeft doorgaans tot gevolg dat veiligheidskleppen in actie komen. Dergelijke incidenten mogen gebruikt worden om het test interval van de betreffende veiligheidsklep te resetten, mits de tijd die de klep nodig had om in zijn veilige stand te komen bepaald kon worden.
 • Vaak is dat bij productieverstoringen niet haalbaar, daar de prioriteiten van operators en
  onderhoudspersoneel in een dergelijke situatie begrijpelijkerwijs anders liggen.

Oplossing

 • Door gebruik te maken van de signalen die de open en close limit switch doorgeven, kan de eigenlijke tijd die de klep erover gedaan heeft tussen het DCS commando en het bereiken van de open of dicht status berekend worden.
 • Dit kan eenvoudig gedaan worden met behulp van het aanwezige historian systeem.
 • Het Magion Applicatie Framework is gebruikt voor het ontwikkelen van een web applicatie die een overzicht geeft van alle veiligheidskleppen die regelmatig getest dienen te worden.
 • Per klep wordt aangegeven wat de nominale tijd is waarbinnen de klep zijn taak moet uitvoeren en per test de daadwerkelijke tijd die de klep erover gedaan heeft. Hierdoor kunnen de prestaties van de klep door de tijd heen bepaald worden.
 • Operations en onderhoudspersoneel kunnen opmerkingen plaatsen waarmee aangegeven kan worden of een bepaalde klep in onderhoud genomen moet worden.
 • Kalender functionaliteit is toegevoegd, waardoor het duidelijk wordt welke klep wanneer getest moet worden.
  Herinneringen voor deze geplande stroke tests worden per e-mail verstuurd aan de belanghebbenden binnen de organisatie.

 

Projectresultaat

 • Accurate metingen van de tijd die de klep nodig heeft om zijn taak uit te voeren, zonder dat hierbij personeel in het veld aanwezig hoeft te zijn.
 • Data wordt verzameld en resultaten worden weergegeven, iedere keer dat een veiligheidsklep beweegt.
 • Een duidelijk overzicht van de prestatie van iedere veiligheidsklep door de tijd heen, waarbij het duidelijk wordt wanneer een bepaalde klep in onderhoud genomen moet worden om te voorkomen dat hij faalt als de veiligheidsfunctie echt nodig is.
 • Het test interval wordt automatisch bijgewerkt zowel in het geval van een geplande stroke test als in het geval van een ongeplande productieverstoring, zodat onnodige stroke testen voorkomen kunnen worden.
Sitemap