Een veilige, toekomstbestendige en schaalbare OT-infrastructuur bij SAMGA

Zero Hunger
Historisch gezien gaat het Antwerpse SAMGA, een bedrijf dat gespecialiseerd is in graanopslag, reeds terug tot het eind van de 19e eeuw toen de haven van Antwerpen de spil was van de graanhandel in België. Het 1e graanmagazijn werd immers gebouwd in 1895. Een 2e silogebouw werd in de jaren ’30 opgericht en de laatste uitbreiding dateert alweer van de jaren ’70.

Na jaren van intensief gebruik was er nood aan een grondige renovatie van de graan terminal, gecombineerd met het actualiseren van de proces operaties naar de huidige, eigentijdse normen en standaarden.  Enkele jaren werden de verticale graansilo’s fors onder handen genomen. Bijkomend werden er ook horizontale vlaksilo’s gebouwd, nieuwe transportbanden voor de laad- en losinstallatie én een hydraulische kraan aangekocht, die ingezet worden voor de opslag en verwerking van droge bulk.Niet enkel de mechanische installaties zijn vernieuwd maar er werd uiteraard ook de nodige aandacht geschonken aan de industriële automatisering van de terminal. Daarvoor ging SAMGA te rade bij Batenburg Magion. Want Batenburg Magion is, als engineering bureau, o.a. gespecialiseerd in proces control & automation. De samenwerking tussen SAMGA en Batenburg Magion verloopt al jaren vlekkeloos waardoor er een voortreffelijke vertrouwensrelatie is ontstaan die recent nog culmineerde in een bijzonder project. Hiervoor heeft Magion voor SAMGA, in het kader van de verdere doorgedreven automatisering van de silo-operaties, hun IT- en OT-infrastructuur in kaart gebracht.

Hierbij werd er een verbeteringsontwerp opgesteld om te komen tot een veilige, toekomstbestendige en schaalbare OT-infrastructuur. Uiteraard werd er rekening gehouden met de diverse site-specifieke componenten (o.a. camera’s, weegbrug, kantoornetwerk) die de dagelijkse werking van de terminal garanderen. De uiteindelijke nadruk lag op een veilige en optimale koppeling tussen de IT en OT omgeving van SAMGA. 

Sitemap