Je data direct naar de Cloud sturen? Niet altijd zo’n goed idee!

Je data direct naar de Cloud sturen? Niet altijd zo’n goed idee!

Productiedata wordt steeds belangrijker om de status van de asset te monitoren. Standaardoplossingen als OEE-dashboards, batch performance, scrape rate, etc. kom je daardoor steeds vaker tegen. Naast dat deze on premise draaien, worden deze applicaties steeds vaker aangeboden als een oplossing in de cloud. Maar hoe verkrijgen deze applicaties process data om de analyses uit te voeren?

Regelmatig worden voor deze oplossingen (IoT) sensors gebruikt die hun data rechtstreeks naar de Cloud sturen. Is dit de juiste manier? Wij denken regelmatig van niet. Waarom dan niet?

  • Security: Door de data direct vanuit het OT-domein door te sturen naar de Cloud worden alle fysieke systemen, zoals firewalls, diodes, etc. die door IT geconfigureerd zijn vermeden. Deze systemen zijn er niet voor niets, en elke verbinding met de buitenwereld levert een extra potentieel security gevaar op.
  • Ownership van de data: Door de data op te slaan in de Cloud kun je het ownership van je data verliezen. Het wordt opgeslagen in systemen waar je geen controle meer over hebt. Alleen de resultaten gebaseerd op de data zijn beschikbaar voor de eindgebruiker.
  • Niet gevalideerde data: De data wordt vaak niet gevalideerd naar de Cloud gestuurd en kan hierdoor bijvoorbeeld ongewenste spikes en flatliners bevatten. KPI- en OEE-rapporten calculeren hun resultaten gebaseerd op niet gevalideerde input en kunnen incorrecte gegevens tonen.
  • Versnippering van data: Data raakt versnipperd. Elke applicatie heeft zijn eigen set met data nodig. Elke applicatie slaat dan ook zijn eigen dataset op. Wil je de data met elkaar vergelijken, dan moet het opgehaald worden uit de verschillende systemen en naast elkaar gezet worden in bijvoorbeeld in een Excel sheet. Een tijdrovende klus, zeker als timestamps niet overeenkomen.
  • Aggregatie van data: Applicatie in de Cloud krijgen vaak ruwe data binnen die ze gebruiken voor het berekenen van bijvoorbeeld dag totalen, KPI’s en OEE. Vaak slaan dit soort applicaties alleen het resultaat van de calculatie op en wordt de ruwe data waarop de berekening is gebaseerd niet opgeslagen. Hierdoor is er geen verificatie mogelijk van de berekenende dag totaal, KPI, etc.
  • Vertraagd beschikbaar: Regelmatig zien wij dat data die naar systemen in de Cloud gestuurd wordt pas later beschikbaar wordt. Een uur, dag komt regelmatig voor. Wil je je proces gaan sturen of optimaliseren gebaseerd op data dan is “oude data” geen optie.  

On premises data managementsystemen1) zijn uitgerust met de juiste tools om de data op een robuuste, gevalideerde en veilige manier te versturen van het proces naar het office domein. Op deze manier komt de data ook beschikbaar voor het management, zonder dat deze (onveilig) verstuurd en opgeslagen wordt in de Cloud. Indien gewenst is deze, gevalideerde, data alsnog op een gecontroleerde manier beschikbaar te maken in de Cloud.

 

1)  zoals #AVEVA PI, #AspenTech IP21 en #Iconics en anderen

 

 

Sitemap