Back-up systeem voor procesinstellingen

 

Zijn uw procesinstellingen wel eens zoek geraakt? Met het  Back-up Systeem van Batenburg Beenen beperkt u uitval en stilstand van productie!

Procesinstellingen gaan verloren omdat deze meestal niet worden bijgehouden. Hierdoor zijn de instellingen niet snel beschikbaar na een calamiteit. Met het back-up systeem voor procesinstellingen (BSP) worden deze instellingen automatisch opgeslagen. Na een calamiteit kunnen de procesinstellingen snel  terug geladen worden in de PLC. Dit beperkt de uitval en stilstand van productie.

Product highlights

  • Procesinstellingen terug laden in de PLC

Waar kunt u het Back-up Systeem voor Procesinstellingen (BSP) toepassen?

Het BSP is bedoeld voor het historisch opslaan van procesinstellingen die niet in een historian of  een productie registratiesysteem opgeslagen worden. Het gaat hierbij om parameters en instellingen die door operators c.q. technologen gewijzigd worden zoals setpoints van bijvoorbeeld PID-regelaars, regelparameters en overige instellingen.

Het BSP biedt de mogelijkheid om al deze belangrijke procesparameters en instellingen te selecteren voor opslag. Bij elke verandering van een waarde wordt de naam en de waarde van de parameter opgeslagen. Daar wordt een tijdstempel aan toegevoegd, zodat het tijdstip van de wijziging bekend is.

Het BSP biedt de mogelijkheid om parameters en instellingen historisch te bekijken. Dit kan na een calamiteit waardoor gegevens in korte tijd beschikbaar zijn. Daarnaast kunnen deze gegevens bij de optimalisatie van een machine of proces betrokken worden. Zo kan achterhaald worden welke waarde(n) voor een parameter bij een bepaald product gewenst is en het hoogste rendement geeft.

 

Efficiënter produceren :

Sitemap