Missie

Batenburg Beenen is een systeemintegrator die opdrachtgevers integrale automatiseringsoplossingen biedt om slimmer, veiliger en duurzamer te produceren. Voor de sectoren industrie, infra en watertechnologie worden complete besturingsinstallaties ontworpen en gerealiseerd. Wij ontzorgen opdrachtgevers door het verlenen van servicediensten.

Wij willen een efficiënte en betrouwbare partner zijn die streeft naar een duurzame relatie met zowel regionale als (inter)nationale opdrachtgevers. Voor ons huidige en toekomstige personeel  willen wij een aantrekkelijke werkgever zijn.

Wij hebben de ambitie onze leidende positie in het noorden van ons land, in samenwerking met onze zusterbedrijven, op te schalen naar een toppositie in heel Nederland.

Visie

Batenburg Beenen streeft naar continuïteit in de samenwerking met opdrachtgevers door een flexibele instelling, het leveren van kwaliteit en te staan voor de afspraken die zijn gemaakt. Door het bieden van een hoge mate van persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid, boeiende projecten, studie- en ontplooiingsmogelijkheden willen wij werknemers aantrekken en aan ons binden.

Doordat producenten zich steeds meer richten op kernactiviteiten worden ondersteunende taken en processen vaker uitbesteed. Vanwege de stijgende complexiteit van de installaties zien wij een toenemende vraag naar (24-uurs) support door specialisten. Wij spelen in op deze trends door, vanuit onze regionale vestigingen, de service- en onderhoudsactiviteiten verder uit te  breiden.

Er is een toenemende behoefte aan slimmere manieren van produceren. Door het verbreden en verdiepen van onze kennis van moderne ICT- en automatiseringsoplossingen willen we de aangewezen partner zijn om de benodigde informatisering in gang te zetten.

Wij streven ernaar onze kennis van onderwerpen als energiemonitoring, OEE, machineveiligheid, explosieveiligheid, verticale integratie en cybersecurity vaker in te zetten in adviestrajecten met betrekking tot slimmer, veiliger en duurzamer produceren.

Sitemap