Wilt u de performance van uw productiemiddelen inzichtelijk maken? Wij leveren oplossingen om de OEE (Overall Equipment Effectiveness) van uw productiemiddelen te meten. OEE is het product van de factoren Beschikbaarheid, Snelheid en Kwaliteit en geeft u informatie over waar, hoeveel en waardoor verliezen optreden zoals omsteltijden, opstarten, storingen, korte stops, snelheidreducties en product afkeur. Het meten van de OEE is een belangrijk uitgangspunt en hulpmiddel voor uw verbetertraject.

In tegenstelling tot andere oplossingen maakt de OEE-oplossing van Batenburg Beenen optimaal gebruik van de gegevens die binnen de besturingssystemen van de productielijnen en machines beschikbaar zijn. Gegevensinvoer door uw operator wordt daardoor tot een minimum beperkt.

 

OEE

Sitemap