Batenburg Beenen heeft recent het ISO-9001:2015 en ISO-14001:2015 certificaat behaald

ISO-9001:2015 is de internationale norm voor een kwaliteitsmanagementsystemen. Aan de hand van deze norm worden de belangrijkste bedrijfsprocessen in kaart gebracht en gecontroleerd. Er wordt gekeken of deze processen juist zijn ingericht en goed worden uitgevoerd, of dat er verbetering nodig is.

Continue de kwaliteit verbeteren staat centraal in het toepassen van ISO-9001, dit gebeurt met behulp van de ‘plan-do-check-act’-cyclus. Doordat medewerkers de processen goed leren kennen, raken zij steeds meer bewust van het gevolg van hun handelingen. Dit verhoogt de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de organisatie en de producten.

ISO-14001:2015 is wereldwijd het meest gebruikte systeem voor milieumanagement. Hiermee is een continue en gestructureerde aanpak van milieuproblematiek in het bedrijf geborgd. Werken volgens deze systematiek betekent dat er procedures zijn om milieuaspecten te identificeren, doelen op te stellen en een verbeterprogramma uit te voeren.

Continu verbeteren

Het traject verliep volgens de kwaliteitsmanager Karst Wierenga voorspoedig. “Er zijn diverse projecten bezocht, ons beleid en maatregelen zijn beoordeeld en medewerkers zijn uitgebreid geïnterviewd.” Batenburg Beenen was al gecertificeerd voor de oudere versie van beide normen. “Wij zijn continu bezig met het op hoog niveau houden van ons managementsysteem. Het is een mooie bevestiging van de verander- en verbetertrajecten.” De nieuwe normering verschilt op een aantal punten – zo kent de nieuwe standaard een bredere opzet en is er ook meer aandacht voor onder meer risicomanagement, stakeholdermanagement, leiderschap en commitment.

Het behalen van deze certificaten is voor Batenburg Beenen de bevestiging dat we de processen rond onze dienstverlening ook daadwerkelijk goed hebben georganiseerd en klaar zijn voor de toekomst.”

Alex van Dalen, Algemeen directeur

Sitemap