Aanpassen/renovatie slibbedrijf en RWZI Emmen

Het waterschap Velt en Vecht ging RWZI Emmen grondig renoveren. Verouderde onderdelen werden vervangen. Tevens werd een geheel nieuw systeem in het proces van de slibverwerking toegepast, waarmee de zuivering een primeur had. De renovatie bestond voor het grootste deel uit het aanpassen of vernieuwen van machines, pompen en andere mechanische en elektrotechnische onderdelen. Daarnaast werden div. betonnen onderdelen gerenoveerd. Ook werd de verwijderingsmethode van het zand uit het afvalwater aangepast.

Nu na de renovatie wordt het zand direct aan het begin van het proces uit het afvalwater verwijderd. Naar verwachting voorkomt dit veel slijtage en verstoppingschade. Een ander belangrijke verandering is dat op de gerenoveerde zuivering het fosfaat bijna volledig biologisch wordt verwijderd. Door de toevoeging van een nieuw anaërobe tank worden de fosfaten onder zuurstofarme omstandigheden op natuurlijke wijze uit het (afval)water verwijderd en in het slib bezinkt. Voor het persen van het water uit het slib wordt in de RWZI een geheel nieuw systeem toegepast; een zogenoemde membraanfilterpers. Hiermee heeft Emmen een noviteit in de slibontwatering gekregen.

Bij het zuiveren van afvalwater komt veel slib vrij. Het overtollige slib wordt vergist en het vrijkomende biogas wordt gebruikt voor de opwekking van elektriciteit. Hierna wordt het restant geperst, voordat het kan worden afgevoerd. Getracht wordt zoveel mogelijk water uit het slib te persen. Op dit moment wordt van het restant 21% slib en 79% water afgevoerd. De nieuwe slibpers kan nog meer water uit het slib persen. Daarbij ontstaat een verdeling van 30% slib en 70% water. Dit levert een aanzienlijke besparing op van naar verwachting 3000 à 3500 ton in de afvoer- en verwerkingskosten. De nieuwe pers werkt volautomatisch en 24 uur per dag. Bij het vergisten van het slib komt nu meer biogas vrij. Hiermee kan de RWZI voor circa 50% in de eigen stroom behoefte voorzien.”

Sitemap