Batenburg Beenen en Batenburg IAS Samen sterker voor DOC Kaas

Zero Hunger

DOC Kaas is een Nederlandse kaasproducent, opgericht in 1895. Ze produceren jaarlijks op twee productielocaties in Hoogeveen Nederlandse kaas die wereldwijd wordt afgezet. Batenburg IAS en Beenen zijn medio 2019 gestart aan de vervanging van de bestaande procesautomatisering van de kaasproductie op de productielocatie 'Zuivelpark' te Hoogeveen. Deze productielocatie verwerkt dagelijks 2 miljoen liter rauwe melk tot rechthoekige kazen.

De huidige procesautomatisering op de productielocatie was opgebouwd uit een combinatie van PLC- en SCADA-systemen die technisch sterk verouderd waren en niet meer voldeden aan de hedendaagse eisen. Zo waren uitbreidingen en optimalisaties lastig door te voeren en speelde er een continuïteitsrisico door het ontbreken van een (volledige) redundantie en niet meer ondersteunde hardware.

Hoog tijd voor vervanging!


Van oud naar nieuw
Het vervangende systeem diende wel aan meerdere eisen te voldoen. Zo moest de bestaande functionaliteit minimaal behouden blijven en in een zeer korte periode (48h!) worden omgebouwd naar het nieuwe besturingsplatform. De productie kon slechts voor beperkte tijd onderbroken worden, omdat kaasmaken een tijd kritisch proces is. De doorlooptijd van inname van rauwe melk tot het eindproduct is kort en er kan niet veel (langdurig) gebufferd worden. Dit maakt dat er veel tijdsdruk en kwaliteitsdruk stond op de ombouwperiode, ook door de omvang (+/-2400 actuatoren). Het nieuwe besturingsplatform moest bovendien naadloos worden geïntegreerd in de kantoorautomatisering van DOC Kaas en bevat naast recepturen en Tracking & Trace rapportages ook de nodige MES functionaliteiten.

In nauwe samenwerking met een team van specialisten van DOC kaas zijn Batenburg IAS en Beenen begonnen met het vastleggen van de bestaande functionaliteiten in technische specificaties. Na een toetsing is er gestart met de ontwikkeling van de applicatiesoftware voor de nieuwe systemen, welke vervolgens is getest, gevalideerd in een simulatieomgeving en middels een FAT (Factory Acceptance Test) door DOC Kaas afgenomen. Na een gedegen voorbereiding, waarbij de functionaliteiten van de diverse deelunits, de infrastructuur van het nieuwe besturingsplatform in korte productie stops van minder dan 8 uur zijn gecontroleerd, is op 10 oktober begonnen met de ombouw en is het nieuwe besturingsplatform in gebruik genomen. Binnen 16 uur werden weer de eerste bakken met kaas geproduceerd en is in de daaropvolgende periode de productiecapaciteit verder opgeschaald naar nominaal niveau.

Batenburg IAS en Beenen hebben de bestaande procesautomatisering vervangen door een 800xA DCS systeem van ABB. De voorloper van dit systeem had zich namelijk al bewezen op de andere productie locatie van DOC Kaas aan de Alteveerstraat in Hoogeveen. Daarbij is het nieuwe besturingsplatform minder storingsgevoelig en geeft meer informatie aan de procesoperators voor bediening en status van het productieproces. Het nieuwe DCS-systeem levert daarnaast meer mogelijkheden om de huidige processen verder te optimaliseren.


Samen sterker
De vervanging van de bestaande procesautomatisering van de kaasproductie bij DOC Kaas is een mooi voorbeeld van de bundeling van krachten tussen verschillende bedrijven in de Batenburg divisie Industrial Automation. Onze onderlinge samenwerking vergroot onze specialistische kennis, slagkracht en de mogelijkheid om bestaande en nieuwe klanten nog beter te adviseren en te ondersteunen in de uitvoering. Samen zijn we sterker!  

Sitemap