Dr.Oetker: Opzoek naar meer inzicht in de effectiviteit van hun verpakkingslijnen

Consumption and Production

Bij Dr. Oetker in Leeuwarden wil men graag inzicht in de effectiviteit van hun verpakkingslijnen. Met enige regelmaat hebben de lijnen verstoringen waarvan men niet kan achterhalen wat hiervoor de reden is. Een systeem dat realtime de Overall Equipment Effectiveness (OEE) berekend biedt hiervoor een uitkomst.

 

MES oplossing
Bij Dr. Oetker was al een aantal jaren een OEE systeem in gebruik. Helaas werkte het systeem niet naar behoren. Vooral de uitlezing van de tellers was onbetrouwbaar. Daarom werd aan ons de vraag gesteld om een nieuw OEE systeem te leveren. Batenburg Beenen heeft dit vraagstuk opgelost met de MES oplossing van Objective, partner van Batenburg Beenen. Om de zorg van Dr. Oetker m.b.t. de betrouwbaarheid en juistheid van de gegevens weg te halen is eerst een proof of concept geplaatst.

 

‘‘Door het pro-actief inzetten van een Proof of Concept werden onnodige kosten tot het minimum gereduceerd en de investering weloverwogen.’’
Michael Schubert, Dr.Oetker

 

De uiteindelijke oplossing heeft als doel inzicht te krijgen in de actuele OEE-informatie over vijf verpakkingslijnen. MES bepaald deze informatie o.a. op basis van lopende orders, artikel- en lijn gegevens en de OEE reasontree. Operators kiezen in geval van een verstoring de reden en kunnen eventueel een opmerking toevoegen. Alle registraties worden centraal verzameld waarmee analyses en rapportages mogelijk zijn op product/ploeg/dag niveau.
Meerdere producttellers en afkeurtellers worden via een Siemens PLC ingelezen. Batenburg Beenen heeft hierbij zorg gedragen voor het leveren, installeren, programmeren en aansluiten van de benodigde panelen met de communicatie-PLC en bekabeling voor de signaaluitwisseling met de lijnen. Dr. Oetker is hiermee volledig ontzorgt voor de complete oplossing.
Inmiddels worden aanvullende functionaliteiten onderzocht zoals een koppeling met het ERP systeem zodat artikel gegevens automatisch worden gekoppeld en instructies voor de operators zodat de papieren versies niet meer nodig zijn.

Sitemap