Verlichting Boxemtunnel Hasselterweg (N331)

Batenburg Beenen primeur revolutionair tunnelverlichtingssysteem Philips

Het mag gerust revolutionair genoemd worden, ‘TunneLogic’ het nieuwe tunnelverlichtingssysteem van Philips. Batenburg Beenen heeft de primeur om deze verlichting te installeren in de Boxem tunnel in de Hasselterweg (N331).

TunneLogic

Het ‘TunneLogic’verlichtingssysteem vergroot de veiligheid van de bestuurder door de verlichtingssterkte in de tunnel automatisch bij te regelen. Hoe helderder het licht buiten de tunnel des te helderder de verlichting in de tunnel moet zijn. Hiermee wordt  het ‘black-hole effect’ voorkomen, waarbij de bestuurder wordt verblind wanneer het voertuig zich snel voorbeweegt van helder daglicht naar een donkere tunnel. Wanneer de bestuurder is gewend kan verderop in de tunnel de verlichting iets worden gedimd.

Met het ‘TunneLogic’ regelsysteem kan in combinatie met de bijbeborende LED verlichting de nodige kostenbesparing worden behaald. Ten opzichte van conventionele tunnelverlichting is er een besparing haalbaar van maar liefst 60%.

 

In opdracht van de Gemeente Zwolle realiseert bouwbedrijf Salverda de Boxemtunnel. De tunnel maakt deel uit van de tweede fase van de Hasselterweg (N331), de provinciale weg tussen Hasselt en Zwolle. De tunnel is gesitueerd waar de wegen Stuurmansweg, Oude Wetering en Milligersteen elkaar kruisen, dit is knooppunt de Boxem. Batenburg Beenen heeft als onderaannemer van Salverda de complete verlichtingsinstallatie geïnstalleerd.

Projectomschrijving

Het leveren en bedrijfsklaar opleveren van de verlichting van de Boxemtunnel. Voor dit project is gekozen voor het revolutionaire TunneLogic tunnelverlichtingssysteem van Philips welke de veiligheid van bestuurders aanmerkelijk vergroot.

Sitemap