Batenburg Beenen en Perron038 bundelen krachten

Batenburg Beenen en Perron038 bundelen krachten

De machines en robots op het Zwolse Perron038 zijn voor industrieel automatiseerder Batenburg Beenen geen onbekende technologieën. En juist daarom besluit de systeemintegrator zich aan te sluiten bij het innovatiecentrum. Patrick Rietman, technisch accountmanager bij Beenen: “Door gezamenlijk op te trekken met bedrijven uit de regio versterken we onze R&D afdeling en kunnen we nog meer bedrijven klaarstomen voor de industrie van de toekomst.”

Innovatie en vooruitstrevendheid

“Wat ons heel erg aanspreekt is de vooruitstrevendheid in techniek en de innovatie die op Perron038 plaatsvindt. Daar houden wij ons als bedrijf ook mee bezig. Door samen te werken aan nieuwe technologieën kunnen we ontwikkelingen versnellen.” vervolgt Rietman. De rol van studenten en het onderwijs bij innovatie is volgens hem essentieel. “We zien dat het onderwijs hard werkt om de kloof tussen de huidige lesstof en de gevraagde kennis en ervaring in het bedrijfsleven te dichten. Als bedrijf hebben we hier ook een belangrijke taak in. Via Perron038 willen wij een rol pakken om actuele kennis en ervaring vanuit het werkveld in te brengen in de onderwijsprogramma’s.”

Data intelligence, robotica en vision technologie

De technologieën en thema’s waar Batenburg Beenen haar klanten mee ondersteunt sluiten naadloos aan bij de onderwerpen op Perron038. Hij vervolgt: “Bij Batenburg Beenen focussen we ons op drie innovaties waarmee we het verschil willen maken. Technologieën als data intelligence, robotica en vision zijn ook belangrijk voor de andere partners. Daarom willen we deze samen met hen doorvertalen naar de praktijk. Want iedereen praat over ‘industrie 4.0’, maar hoe komt dit tot uiting op de werkvloer?”

perron038

“Vroeger waren het alleen je vakmensen die door de installaties liepen en voelden, roken, zagen en proefden wat er aan de hand was. Deze vakmensen zijn schaars en daarom is het van groot belang dat nieuwe technologieën een deel van deze taken uitvoeren. De industrie beweegt zich naar een computergestuurd proces.” aldus Rietman. De kracht zit volgens hem in het op de juiste manier integreren van technologie en mens. “En jonge mensen enthousiast krijgen voor techniek. Perron038 ademt innovatie en inspireert deze doelgroep. Daar sluiten wij graag bij aan!”

Perron038 groeit

Batenburg Beenen is de vijftiende partner die aansluit op Perron038. Het in 2019 opgerichte innovatiecentrum groeit flink. “Met hun partnerschap onderschrijven de aangesloten organisaties de gezamenlijke doelen die we gesteld hebben. We ontwikkelen kennis op het gebied van de nieuwste productietechnologieën en, nog belangrijker, delen deze kennis met elkaar. We willen alle technische bedrijven in Oost-Nederland laten profiteren van de kennis en ervaring die we opdoen.” aldus Marius Woldberg, kwartiermaker bij Perron038. “Onze fysieke locatie speelt daar een belangrijke rol in: de inspirerende leeromgeving heeft meer verbondenheid tussen bedrijven, studenten en onderwijsinstellingen als resultaat.”

Meer over Perron038 leest u hier.

Sitemap