Batenburg Beenen stimuleert jeugd voor techniek

Batenburg Beenen stimuleert jeugd voor techniek

 

Het probleem speelt al langer, maar wordt steeds nijpender door de vergrijzing: het tekort aan technici. Het tekort aan technisch personeel op de Nederlandse arbeidsmarkt loopt volgend jaar op tot 63.000! Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Maastricht in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken. Voor elk procent dat de economie groeit, komen daar nog eens jaarlijks 13.000 vacatures bij. Bron NCR jan. 2013.

Niet afwachten

Batenburg Beenen is een bedrijf wat afhankelijk is van het aanbod van technisch personeel. We kunnen net als veel andere bedrijven afwachten wat de markt doet, maar doen dat niet.  Door samen te werken met basisscholen en het voortgezet onderwijs proberen we de lans te doorbreken en de jeugd te stimuleren om voor techniek te kiezen.

Al een aantal jaren geven we voorlichting over techniek op het OSG Sevenwolde in Heerenveen. In Zwolle zijn we actief met de week van de techniek en het techniekplein. Ook staat Batenburg Beenen al jaren op voorlichtingsdagen van het MBO en HBO. Daarnaast ontvangen we regelmatig groepen studenten op locatie om informatie te geven. Helaas zien we nog dat teveel jonge mensen kiezen voor een studie of opleiding waarmee de kans op werk klein is.

Door intensief samen te werken met hoge scholen zoals het Deltion college en Windesheim in Zwolle, de Noordelijke Hogeschool in Leeuwarden, Hanze Hogeschool in Groningen en Hogeschool Utrecht proberen wij studenten te motiveren.

50% komt aan het werk

Naast het geven van voorlichting hebben we ook een groot aantal stagiaires en afstudeerders. Deze periode hebben we 8 HBO studenten en 2 MBO studenten. De begeleiding daarvan kost ons natuurlijk geld maar het levert ook veel op. Ongeveer  50% van onze stagiaires komt na afloop van de studie bij ons in dienst!

Kortom, je kunt met z’n allen gaan klagen over het te kort aan technici, maar je kunt er ook zelf wat aan doen!

Voor meer info http://www.tekorttechnici.nl/

Batenburg Beenen is een bedrijf wat afhankelijk is van het aanbod van technisch personeel. We kunnen net als veel andere bedrijven afwachten wat de markt doet, maar doen dat niet.  Door samen te werken met basisscholen en het voortgezet onderwijs proberen we de lans te doorbreken en de jeugd te stimuleren om voor techniek te kiezen.

Al een aantal jaren geven we voorlichting over techniek op het OSG Sevenwolde in Heerenveen. In Zwolle zijn we actief met de week van de techniek en het techniekplein. Ook staat Batenburg Beenen al jaren op voorlichtingsdagen van het MBO en HBO. Daarnaast ontvangen we regelmatig groepen studenten op locatie om informatie te geven. Helaas zien we nog dat teveel jonge mensen kiezen voor een studie of opleiding waarmee de kans op werk klein is.

Door intensief samen te werken met hoge scholen zoals het Deltion college en Windesheim in Zwolle, de Noordelijke Hogeschool in Leeuwarden, Hanze Hogeschool in Groningen en Hogeschool Utrecht proberen wij studenten te motiveren.

 

Sitemap