Geen terugroepstress met track & trace

De voedsel- en drankenindustrie wordt vandaag de dag uitgedaagd op verschillende vlakken. Het belangrijkste is het garanderen van de voedselveiligheid, maar ook kleine marges, wijzigingen in voorraden, registratie van de productstroom en afwijkende orders vormen een grote opgave. Hiervoor richten vele fabrikanten zich tot track & trace wat heel wat kansen biedt.
Oorspronkelijk deden producenten in de voedsel- en drankenindustrie voornamelijk beroep op een papieren datacollectie (handmatig proces). Zo probeerden ze een indicatie te krijgen van de productlocaties en moesten ze hierbij alle kaarten ergens een plaats kunnen geven. Een automatisch systeem is echter veel voordeliger aangezien het een einde maakt aan de papieren data-opslag, en het real-time informatie ter beschikking stelt. Deze informatie geeft een volledig overzicht en zorgt er ook voor dat uw medewerker sneller en efficiënter kan reageren bij problemen.

Vind snel de oorzaak in geval van een terugroepactie

Een veel voorkomend probleem in de voedsel- en drankenindustrie is bijvoorbeeld het moeilijk vinden van de oorzaak bij een terugroepactie van een product uit de winkel. Met de track & trace mogelijkheden die Objective biedt, is dit probleem verleden tijd. Door middel van LOT genealogie kan opgevraagd worden welke stappen dat product heeft ondergaan, welke ingrediënten er zijn ingegaan en van welke leverancier deze ingrediënten kwamen om zo de grondoorzaak van het probleem te achterhalen. LOT genealogie kan het beste omschreven worden als een soort stamboom van het product. Elk product krijgt tijdens het productieproces een LOT (een uniek nummer dat aan een batch wordt toegekend na productie. Wanneer dit wordt ingegeven in de Objective supervisor kan elke stap, van ontvangst van de goederen tot verzending van het afgewerkte product, getraceerd worden. In geval van een terugroepactie is de oorzaak dus snel gevonden!
T&T

Tracking en tracing van poort-tot-poort

Met de geïntegreerde MES- en WMS-oplossing van Objective worden alle transacties en bewegingen volledig gevolgd en vastgelegd, van ontvangst van de goederen tot verzending van eindproducten.  De track & trace functionaliteit geeft een overzicht van alle logistieke acties binnen Objective Supervisor (wie/wat/waar/wanneer).
De track & trace functionaliteit beperkt zich dus niet enkel en alleen tot de LOT genealogie, het traceert bijvoorbeeld ook de acties van mensen aan de productielijn of operatorschermen. Stel dat iemand een aanpassing aan een bestaand productierecept in de software heeft geconfigureerd, bijvoorbeeld door de hoeveelheid bloem aan te passen, dan kan het zijn dat het product hierdoor niet meer voldoet aan de kwaliteit van het oorspronkelijke productierecept. Dan kan via track en trace in het Objective audit trail scherm achterhaald worden welke persoon op welk moment het recept heeft aangepast. Track en trace is dus niet enkel voor producten, maar registreert ook welke personen welke acties wanneer en waar hebben uitgevoerd.
Verder zorgt track en trace ook voor een real-time overzicht van de voorraad. In het WMS systeem worden namelijk alle voorraadbewegingen die op een bepaalde stock zijn uitgevoerd onthouden en opgeslagen. Wanneer een pallet dan niet meer kan worden teruggevonden in het magazijn, kan met slechts enkele klikken in onze software worden achterhaald waar het zich bevindt.

Eén volledige geïntegreerde oplossing

Zonder het juiste systeem om de informatie van alle stappen in het productieproces te verzamelen, te organiseren en toegankelijk te maken, is er geen beginnen aan. MES- en WMS-systemen helpen deze gegevens te ordenen, zodat bedrijven hier een optimale meerwaarde uit kunnen halen. Deze systemen kunnen artikelen volgen met behulp van verschillende methoden, van RFID tot het handmatig scannen van lotnummers. Fabrikanten kunnen deze systemen gebruiken als een dashboardweergave in de volledige productiecyclus en kunnen lotnummers traceren voor voorraadbeheer voor zowel inkomende als uitgaande producten.
MES en WMS stellen bedrijven in staat om al hun product- en componentgegevens te registreren en te visualiseren  waarbij data wordt geïntegreerd met andere systemen, leveranciers, distributeurs, verkoopkanalen en meer. Andere mogelijkheden zijn onder meer magazijnbeheer om de verzendtarieven en verpakkingsprocedures te optimaliseren en om pickfouten als gevolg van verkeerde identificatie van onderdelen te elimineren. Meer over MES en WMS? Neem contact met ons op voor meer info of vraag een demo aan.
Sitemap