Installatieverantwoordelijke via Batenburg Beenen

Installatieverantwoordelijke via Batenburg Beenen

Zodra een elektrisch installatie in gebruik is genomen moet er wettelijk gezien een installatieverantwoordelijke zijn aangewezen. Zo staat in de NEN 3140. De installatieverantwoordelijke is verantwoordelijk voor het veilig maken en houden van de elektrotechnische installatie en de bedrijfsvoering daarvan.

Verantwoordelijkheid uitbesteden

Vanaf ingebruikname is het beheer van uw installatie begonnen. Maar zijn er binnen uw organisatie personen met voldoende kennis (een specialist met middenkaderopleiding elektrotechniek)? Is dit wel uw core-business. Het beheer van de elektrische installatie doe je er niet even bij. Je hebt kennis nodig van de normen en moet die kennis ook bijhouden. Is er geen deskundig personeel binnen uw bedrijf of organisatie actief dan mag deze verantwoordelijkheid ook worden uitbesteed. Batenburg Beenen heeft daar oplossingen voor. Bij industriële installaties is naast de NEN 3140 ook de IEC 60204 (machinerichtlijn) van belang. Onze mensen hebben ook daar de kennis van. Een belangrijk voordeel bij het uitbesteden van de verantwoordelijkheid is dat in het kader van goed beheer de verplicht bij te houden documentatie van een elektrische installatie door ons adequaat kunnen worden geactualiseerd. Daarnaast kunnen we ook de conditie van uw installatie beoordelen zodat tijdige vervanging storingen kan voorkomen.

Sitemap