AWZI De Groote Zaag

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard zorgt tussen Rotterdam, Schoonhoven en Zoetermeer voor de kwaliteit van het oppervlaktewater, het waterpeil en de waterkeringen. Daarnaast beheert Schieland en de Krimpenerwaard een aantal wegen in de Krimpenerwaard.

Projectomschrijving

De zuivering wordt gerenoveerd, waarbij, samen met Aan de Stegge uit Goor (civiel en werktuigbouw), de hydraulische capaciteit van AWZI De Groote Zaag wordt vergroot van 2.550 m3/h naar 3.050 m3/h en diverse onderdelen die aan het einde van hun levensduur zijn, worden vervangen. De verbouwing vindt in twee fases plaats.

De eerste fase wordt nu uitgevoerd en bestaat uit een complete werktuigbouwkundige en elektrotechnische vervanging en bouwkundige nieuwbouw van een ontvanggebouw, twee retourslibgemalen en een gecombineerd blower- en energiegebouw. Daarnaast vindt reparatie van de bestaande beluchtingstanks plaats.

In fase twee (over circa tien jaar) worden de beluchtingstanks compleet vervangen door nieuwe tanks. Uitgangspunt voor het ontwerp is, dat de bouwkundige onderdelen die in de eerste fase worden gebouwd, ook in de tweede fase bruikbaar zijn.

Het project is door HHSK aanbesteed als BVP-project. Best Value Procurement of de Best Value aanpak staat voornamelijk bekend als een inkoopmethodiek (prestatie-inkoop, Best Value Procurement) waarbij de leverancier die als beste aantoont in staat te zijn met zijn oplossing de projectdoelstellingen van de klant te realiseren (op basis van het bij de klant beschikbare budget), de opdracht ‘wint’.

De gedachte hierbij is dat een expert-leverancier, met zijn ervaring, risico’s binnen zijn eigen invloedssfeer beheerst, risico’s buiten zijn invloedssfeer voorafgaand aan de uitvoering al ziet en weet welke maatregelen effect hebben en welke niet (ervaring, trial-and-error, prestatie meting, continue verbetering).

Leveringsomvang

De volgende oplossingen en diensten zijn door Batenburg Beenen geleverd:

Oplossingen:

Ontzorgen

Diensten:
Industriële Installatie
Panelenbouw
E&I Engineering
Kenmerken
  • Besturingssysteem: ABB 800xA.
  • Netwerken: Ethernet & Profibus.
  • Toegepaste CAD-systemen: StabiCAD & ePlan.
  • Instrumentatie en metingen: Endress & Hauser.

 

 
Sitemap